Lättast terrängtyp

Områdesbeskrivning
Gröna kartan nr
Avst. från Huskvarna
stort1/litet5
Tillgång till stigar/vägar
liten1/god5
Terrängtyp
svår1/lätt5
Natur-
skönhet
god1/stor5
Vildmarks-
känsla
liten1/stor5
Summa

Ingen segrare

Version: 98.10A

© Gunnar Wallgard