Bäst tillgång till stigar/vägar

Områdesbeskrivning
Gröna kartan nr
Avst. från Huskvarna
stort1/litet5
Tillgång till stigar/vägar
liten1/god5
Terrängtyp
svår1/lätt5
Natur-
skönhet
god1/stor5
Vildmarks-
känsla
liten1/stor5
Summa
Hva/ Huskvarna-bergens naturreservat och öster därom
7ESV
5
4
3
4
1
17
Lekeryd/ Höreda O
7ESV
3
4
3
3
3
16
Hva/ Öxnehaga-Bondberget
7ESV
5
4
2
4
1
16
Hva/ Karlfors S
7ESV
5
4
3
2
1
15

Version: 00.12A

© Gunnar Wallgard