Presentation av 18 vandringsområden nordost om Huskvarna

Områdestips: Gunnar A. Wallgard

Vandringsområde
Gröna kartan nr

Fotografier
Klicka på bilden!

Mina favoriter

Avst. från Huskvarna
stort1/litet5
Tillgång till stigar/vägar
liten1/god5
Terrängtyp
svår1/lätt5
Natur-
skönhet
god1/stor5
Vildmarks-
känsla
liten1/stor5

Summa totalpoäng, sorterat fallande

Sortera Sortera Sortera Sortera Sortera
Hva/ Huskvarnabergens naturreservat med omgivning
(fotografier och kartblad - klicka på bilden!)
7ESV

Huskvarnabergen

5
4
3
4
1
17

Lekeryd/ Höreda O (järnåldersgravar)

7ESV

Höreda

3
4
3
3
3
16
Hva/ Karlfors S
7ESV

Karlfors

 
5
4
3
2
1
15
Hva N/ Knutstorp NO
7ESV

Knutstorp

 
4
3
3
3
2
15
Lekeryd/ Ulvsmålagölen
7ESV

Ulvsmålagölen

  
4
2
3
3
3
15
Haurida S/ Ylen NO Signesbo
7ESO

Signesbo

 
3
2
3
3
4
15
Skärstad/ Ramsjön SV
7ESV

Ramsjön SV

 
3
3
2
4
3
15
Skärstad/ Mellan Skärstad och Ramsjön 7ESV

Mellan Skärstad och Ramsjön

 

3

2

3

3

4

15

Kaxholmen SO/
Hjälmstorp O
7ESV

Hjälmstorp

 
3
2
3
3
3
14
Kaxholmen/ Landsjön N
7ESV

Landsjön N

 
3
3
3
4
1
14
Skärstad/ Ramsjön NO
7ESV

Ramsjön NO

 
3
2
3
3
3
14
Gränna O/ Skogstornet
7ENV

Skogstornet

 
2
2
2
4
4
14
Gränna S/ Röttle SV
7ENV

Röttle SV

2
3
3
4
2
14
Vireda N/ Öasjön
7ESO 7ENO

Öasjön

 
2
3
3
3
3
14
Lekeryd O/ Sund SO, Skärsjön S och O
7ESO

Skärsjön

 
3
2
3
3
2
13
Skärstad O/ Lappsjön
7ESV

Lappsjön

 
3
2
2
3
3
13
Vireda N/ Ören SO, Björkenäs
7ENO

Björkenäs

2
3
2
4
1
12
Lekeryd S/ Klackarpssjön (fågeltorn) 7ESV

Klackarpssjön

 

3

1

2

2

3

11

Vandringsområde
Gröna kartan nr
Fotografier.
Klicka på bilden

  Mina favoriter

Avst. från Huskvarna
stort1/litet5
Tillgång till stigar/vägar
liten1/god5
Terrängtyp
svår1/lätt5
Natur-
skönhet
god1/stor5
Vildmarks-
känsla
liten1/stor5
Summa

Version: 05.08

© Gunnar Wallgard