Innehållsbeskrivningar

Moder Jord, Fader Himmel
Harrison S

Bok 1 av 3, Moder Jord, Fader Himmel
En ung eskimåkvinna flyr i kajak från sin by, som ödelagts av rövare. Hon går i land på en ö och kommer att leva i skenbar trygghet med en gammal vis man ända till den dag, då en ensam rövare går i land och våldtar henne. Kvinnan och den gamle hjälps åt att beröva rövaren livet. Han hade berättat om ett kommande överfall på en annan by och nu paddlar de dit för att varna invånarna. Efter en äventyrlig upplevelse återvänder de med flyktingar till sin ö och kan nu skapa en egen by. Kvinnan får en make med eget barn i samma ålder som hennes eget barn med rövaren.

Bok 2 av 3,  Min syster Månen.
Eskimåbyn har ökat i storlek. En man i byn tvingas behålla sin nyfödda dotter för att ledarens son i framtiden ska få en maka och de två kommer också så småningom att gifta sig med varandra. En tid efter giftermålet blir kvinnan bortrövad av sin bror, med faderns tillåtelse, och såld till en annan stam där hon får en ny make. Hon lyckas fly tillbaka men den nya maken letar upp henne. Kvinnan har sedan hon flydde, fått två tvillingbarn. Det blir en dramatisk uppgörelse mellan den nye maken och den ursprunglige.

Bok 3 av 3, Min bror Vinden.
Den nye maken återvänder efter uppgörelsen till sin by och för med sig kvinnan och ett av hennes små barn. Den nye maken är ledare i sin by men strävar efter att få en schamans övernaturliga kunnande för att få ännu mera makt. Under hans resa till en ansedd schaman, flyr kvinnan på nytt tillbaka till sin by med sitt barn. Vid återkomsten övertalar ledaren då en annan stam, att deltaga i ett överfall på kvinnans stam för att, en gång för alla, sätta stopp för rymningarna. Det blir en dramatisk uppgörelse.

Till boktips

Himlapelaren
Holland C

Stonhenge är ett monument i södra England med ett antal stenpelare resta mot himlen. Vissa pelare har överliggare och bildar portar. Stenarnas placering ger information om vissa himlakroppars lägen vid olika tidpunkter. Stenarna, som kunde väga 50 ton, släpades över mark och vatten, bearbetades och restes under stenåldern. Författaren har skrivit en utdragen historia om en fanatisk hövding som hänsynslöst driver på sitt folk att ägna deras liv åt att förverkliga den vision han fått som ung.

Till boktips

Året då hästarna kom
Mackey, M

Bok 1 av 3, Året då hästarna kom
När kvinnan går ur stockbåten upp på stranden ser hon en livlös kropp rulla fram och tillbaka i vågorna. Hon får upp kroppen på stranden och påbörjar upplivningsförsök. Det är en gammal vithårig man. Hon lyckas få igång andningen och för honom sedan till prästinnorna i byn.
Byn ligger i Bretagne - vid de grå vågornas hav. Vid denna tid - 4000 år f.Kr. - lever ett folk i matriarkat med sin kultur fixerad till Jordmodern och Jordgudinnan. Prästinnor leder folket, jordmänniskorna, och tolkar gudinnans budskap. Folket lever i harmoni, med ansvar och omsorg om sin nästa. Männen får från början lära sig att det är kvinnan som bestämmer vilka levnadsregler som gäller. Detta gäller inte minst i samlivet där mannen i alla steg får vänta på kvinnans samtycken. Marrah är den kvinna som förde mannen till byn och hon är dotter till en prästinna som kommer från ett land långt österut - i Östeuropa vid Svarta Havet - där Marrah föddes och även lärde sig språket.
Prästinnorna konstaterar att den gamle mannen är c:a 17 år ung, med ljusgult hår och slät hud. Hans namn är Stavan. Han har ett underligt beteende, som ett bortskämt barn. Kan slå barn och skrika av ilska över bagateller, som drabbar honom. Värst är att ingen förstår vad han säger. Då hittas en död man vid en annan strand med samma utseende och klädsel som Stavan. Han konfronteras med den döde och kastar sig ned över denne och skriker ut sin sorg, som tyder på ett nära förhållande. Marrah tycker synd om honom och försöker trösta honom. Då upptäcker hon, att hans språk liknar det hon lärde sig som barn i östern. Den döde är Stavans bror.
När Stavan får reda på att Marrah räddat hans liv, ändras hans uppförande fullständigt. I hans land betyder det, att räddaren äger den räddade för alltid.
När Marrah får reda på hur Stavans folk lever, chockeras hon över hur olika deras levnadsregler är jämfört med hennes eget folks regler. Stavans folk är krigiska nomader, Hanfolk, som helt styrs av män. Männen behandlar kvinnor som slavar, som kan våldtas när som helst. Den fortsatta relationen mellan Marrah och Stavan präglas av upprepade missförstånd beroende på olikheterna i deras kulturer. Relationen växer så småningom till kärlek och Savan lär sig att förstå och acceptera jordmänniskornas kultur men överraskningar väntar. Vid ett tillfälle långt senare deltar båda i ett firande i en by med jordmänniskornas kultur. Marrah deltar i en nattlig dans för hela byn där en kvinna förväntas kunna följa med vilken man som helst i dansen och avvika för att ha sex med denne. Stavan blir mycket upprörd när han förstår vad som har hänt och får svårt att förstå och acceptera denna fria sida av hennes kultur.
Marrah utses så småningom till prästinna och deltar i en seans med Jordgudinnan. Hon får då ett meddelande, som uppmanar henne att ta med sig sin yngre bror Aran till en by - Shara, som ligger nära Stavans folk - för att varna invånarna för kommande överfall och förintelse. Det beslutas att de två ska ge sig av. Stavan ska medfölja eftersom han är en mycket skicklig jägare och spårare.
Färden kommer att ta nära två år, till fots, med båt längs floder och med båt över ett hav i öster. Färden kommer att kantas av spännande möten och konfrontationer med vilda djur och och de tvingas också till att övervintra i en by på vägen.
När Stavan närmar sig sitt folk föreslår han, att han ska bege sig dit och försöka övertala dem, att deras ev. planer om att bege sig västerut för att vinna rikedomar är meningslösa, eftersom folken där är fattiga och inte har något att erbjuda det egna folket.
Tiden går och Marrah och Aran beslutar sig för att bege sig till en mindre by närmare Stavans folk. Det slutar med att byn överfalls av en grupp krigare från detta folk och de fängslas och förs skymfligen till överhövdingen som är Stavans far. Stavan har emellertid förlorat sin trovärdighet p.g.a. att andra krigare redan härjat närliggande orter västerut och där funnit dyrbarheter, som helt motsäger Stavans budskap. För att överleva sitt misstag, har Stavan sett sig tvungen att låtsas tokig och sitter numera ensam och leker för sig själv med barnleksaker och övernattar hos djuren.
Marrah låter överhövdingen veta att Aran är hennes systerson och son till Savans döde bror och därmed barnbarn till överhövdingen. Aran behandlas därefter med respekt och får den utbildning  som krävs för att bli överhövding.
Handlingen får ett dramatiskt slut när Marrah, Aran och Stavan får en chans att fly från lägret tillsammans med dem, som hjälpt till att genomföra fritagningen.

Bok 2 av 3, Hästarna vid porten
I slutet av förra boken blev Marrahs grymme make, Vlahan, ny överhövding när Stavans far dog och skulle vara detta tills Aran blev mogen för uppgiften. Vlahan beslutade nu att Marrah skulle vara en av de kvinnor, som skulle offras när hövdingen begravdes. Offerfesten fick ett annat förlopp än tänkt eftersom Marrah hade
fört med sig en drog, som hjälpte dem att fly. Flykten blir dramatisk.
De lyckas stjäla förföljarnas hästar men tvingas söka skydd mot vinterstormarna. De hittar en klippravin och bygger snöhyddor, som ska göra det möjligt för dem att vänta ut vintern.
Aran och en av de övriga flyktingarna, Hiknak, fattar tycke till varandra. Hiknak hade rövats  bort från en annan nomadstam och hade varit Vlahans konkubin. Som sådan behandlades Hiknak mycket sämre än Marrah och Marrah hade gjort allt för att göra hennes liv drägligare.
När flyktingarna kommer till den mindre byn, där jordmänniskor hade bott, finner de den nerbränd och övertagen av en grupp krigare, som inte tillhörde Vlahan stam.
Stavan och framförallt kvinnorna lyckas på ett dråpligt sätt få ledaren, att överge sina planer på att förena sig med Vlahan och  istället återvända till sitt eget område för att hjälpa jordmänniskorna vid behov.
Flyktingarna kan nu fortsätta till den större byn Shara, som de tidigare levt i och varifrån Stavan gav sig iväg för att övertala sina landsmän.
I Shara råder lugn och harmoni och Marrah lyckas därför inte få invånarna att gå med på att rusta sig för eventuella överfall.
Marrah får två tvillingbarn med Stavan, en gosse och en flicka. Hiknak och Aran, som blivit ett par, får också ett barn, en flicka.
Men det skulle bli slut på det bedrägliga lugnet i byn. Något år senare blir den utsatt för ett nattligt överfall av beridna krigare från Vlahan och de försvinner med Aran och Marrahs gosse Kerry.
Stavan ger sig efter dem för att försöka rädda Aran och Kerry . Marrah utses nu att vara ansvarig för byns försvar.
Hon ombesörjer, att ett närliggande berg med en platå rustas upp för att kunna härbärgera byns befolkning vid en belägring. Hon ser också till, att befolkningen utbildas i självförsvar, att kunna använda pil och båge, spjut och kniv.
Vlahan återkommer en natt med hela sin styrka. Till hans förvåning är det inte bara att rida in och ta för sig. Han möts av starkt motstånd från invånarna, som befinner sig på berget och slår tillbaka nomaderna i deras försök att komma upp.
I nästa försök låter Vlahan sina män ta sig upp på bergets baksida och fira sig ned mot avsatsen men även detta anfall misslyckas. En tid senare tågar Vlahan med hela sin styrka fram till berget och hotar med ännu värre elände och död om de inte kapitulerar.
Marrah svarar med en förberedd demonstration av ljus- och färgeffekter. Hon låter stora kusliga figurer resa sig upp mot himlen till ljudet av smällare, som hon fått vid besök hos mäktiga prästinnor. Hövdingen och hans folk flyr i panik och om inte detta skulle vara nog, har Marrah besökt slavinnorna i lägret tidigare och fått dem att plocka giftiga snäckor att blandas in i den omtyckta fisksoppan. När krigarna kommer rusande till sina tält; tröstar de sig med soppan och många dör av förgiftning.
I det tumult som bildas när de överlevande packar sina tillhörigheter och ger sig av, lyckas Aran och Kerry fly till skogen och dyker senare upp till Marrahs och Hiknaks stora glädje. Ytterligare en överraskning väntar Marrah - STAVAN, som sedan länge påståtts vara död, lever och återkommer hjälpt av en vänligt sinnad hövding att behandla sitt brutna ben. Han för med sig hövdingens dotter för att hon ska få växa upp hos jordmänniskorna.

Bok 3 av 3, Våreldar
Efter att Vlahans krigare dragit sig tillbaka i panik, var byn inte längre hotad av förintelse. För att stoppa överraskningsanfall av mindre grupper nomadkrigare flyttades alla byggnader till en försvarsmur runt byn. Tillträde till byn kunde endas ske genom en port, som kunde stängas vid fara. Beväpnade vakter bevakade byn dygnet runt.
Keru, Luma och Keshna har kommit till den ålder då barn leker med drakar.
En dag på fältet utanför byn hör Keru en vissling, som han känner igen. Han släpper sin drake och rusar iväg till skogsbrynet där hans omtyckte fabror Changar - Vlahans medicinman - väntar. Visslingen betydde för Kerry: "Kom till mig så ska du få dina drömmars dryck!" Changar utnyttjade drogen för att få Kerry att glömma sin familj.
Ingen i byn förstår vad som har hänt men Marrah och Hiknak beslutar att, för säkerhets skull, flytta Luma och Keshna till en ö i den stora sjön intill.
Byns försvar stärks ytterligare genom att organisera ett förband av krigare, Ormkrigarna, med uppgift att utföra spaning och avvärja ev. överfall på byn.

Luma och Keshna börjar tröttna på tillvaron på ön. De har bara en ambition nu, att få bli Ormkrigare. När de fått sin första månadsblödning har de äntligen blivit kvinnor med rätt att göra sina egna val och de meddelar då sina föräldrar, att de beslutat sig för att rida till Shara och bli Ormkrigare. Stavan får dem att lugna sig så att han kan lära dem allt vad som erfordras av en krigare - tyst uppträdande, spårning, ridning, vapenanvändning och strid. När kvinnorna genomgått utbildningen far de till Shara och söker upp Ormkrigarnas ansvarige. Eftersom Keshna var känd för sin hallstarrighet, olydnad och påhitt som kunde äventyra kamraters liv, avslås Keshnas begäran. Luma tackar då också nej och flickorna beslutar sig för att rida ut på egen hand för att testa sina färdigheter.
Keshna och Luma överraskar alla i byn när de senare kommer hemridande med flera stridshästar kopplade efter sig. De har lyckats lura en grupp nomadkrigare på deras stridshästar. Bedriften medför, att de nu genast tas upp i Ormkrigarna.
Deras ledare är Kandara, en mycket kompetent krigare, som understryker att hans order måste efterlevas. Till en början får kvinnorna genomföra spaningsuppgifter för att de ännu inte anses mogna för stridsuppgifter.
Vid ett spaningstillfälle observerar de en grupp nomadkrigare komma ridande från en riktning som Ormkrigarna inte väntat sig. Luma bedömer att risken är för stor för att deras kamrater ska dödas. De anfaller därför under stort larm för att väcka kamraternas uppmärksamhet och Luma dödar ledaren med sitt första pilskott. De övriga Ormkrigarna ingriper nu och dödar de resterande nomaderna.
Keshna har väckt Kandaras åtrå och hon besvarar hans begär. De älskar varandra under nätterna i fält.
Keshna tröttnar så småningom på detta förhållande och visar en ökande uppstudsighet vid Kandaras ordergivning. Eftersom han är mån om övrigas förtroende, tvingas han avskeda henne från Ormkrigarna till sin förtvivlan.
Kandara beslutar sig för att lämna byn då han känner saknad efter Keshna. När Marrah får reda på hans beslut, kallar hon honom till sig och meddelar, att det ryktas om att Kerry befinner sig i fångenskap hos Changar. Hon ber honom därför att bege sig till den by där ryktet kommer.
Luma, som i hemlighet älskar Kandara, beger sig efter honom och han blir glad att se henne och tillsammans forskar de efter information. De får sådana nyheter att de beslutar sig för, att omedelbart återvända hem. Hemfärden blir mycket strapatsrik men de båda blir förälskade i varandra - Keshna är glömd - och de båda får uppleva kärleken…
Vid hemkomsten delar de med sig av informationen och det beslutas att Luma och Keshna ska rida iväg för att undersöka om det finns nomader på den plats som ryktet anger och om det kan vara Changars nomader. När de upptäckt att ryktet är sant, efter en dags krypande i lera, drar de sig tillbaka för sova. På morgonen upptäcker Luma en nomadkrigare som står och tittar på henne. Hon far upp och attackerar honom med sin kniv men blir kastad mot ett träd då Keshna rusar upp med kniven för att hugga honom i ryggen …
Detta blir upptakten till det spännande slutet på bokserien!

Till boktips

I vattenstenens hjärta
Wood B

I förhistorisk tid hittas en genomskinlig sten med reflekterande kärna som kommer att få betydelse för människor i olika tidsepoker fram till nutid. Boken utgöres av åtta fantasifulla noveller, en del spännande men några tröglästa. Mera äventyr än historia.

Till boktips

Den tolfte förvandlingen
Gedge P

Egypen under Amenhotep III och drottning Teje (Tiye ) var ett  mäktigt rike med god ekonomi och nöjda medborgare. Det omgavs av mindre länder som åtnjöt skydd av Egypten mot hot från annat håll.
Amenhotep III efterträds vid sin död av sonen Amenhotep IV. Sonen är besatt av sin uppfattning att det bara finns en gud, Aton, solguden, och ser sig utvald att förmedla Atons budskap till människorna. Han förbjuder det traditionella dyrkandet av Amon och låter bygga en helt ny huvudstad - Solstaden - med ett tempel som tillägnas guden Aton - och flyttar dit med hela sin administration och lämnar den forna huvudstaden Thebe åt sitt öde.
Amonhotep IV har nu tagit namnet Echnaton och går helt upp i sin gudomliga gärning.
Ledningen av landet blir eftersatt och följden blir att Egypten så småningom blir helt utarmat. Egyptens militäröverbefälhavare, Horemheb, är en av rådgivarna som förgäves försöker få Farao att inse att något måste göras åt situationen. När ingen annan lösning verkar möjlig låter Horemheb mörda Farao - för att rädda Egypten.
Echnaton efterträds av Smenkhkara, som tidigare usetts av Echnaton som tronföljare. Den nye faraon fortsätter dock att driva landet mot sin undergång och Horemheb ser sig ännu en gång tvingad att låta mörda Farao.
Ny farao blir Tutankhamon. En farao som lyssnar på sina rådgivare, främst bland dem  är Eje (Ay ), drottning Tejes bror. Tutankhamon överger Solstaden och den nya Aton-läran och återvänder med hela sin administration till Thebe där han återupprättar dyrkandet av guden Amon. Landet får nu en lugn period och återfår sin goda ekonomi och tro på framtiden tack vare rådgivarnas goda råd.
Militärövebefälhavaren har länge ansett att Farao ska tillåta armén att återta landets viktigaste hamn, Haifa, som förlorades under Echnatons tid som regent. Tutankhamons rådgivare, Eje, får Farao att säga nej till detta önskemål, med hänsyn till risken för ett nederlag.
Ännu en gång låter Horemheb mörda Farao och ny farao blir Eje.
Några år senare avlider Eje av ålderskrämpor och ersättes av Horemheb, som äntligen får makten som ny farao.
Ovanstående sammandrag beskriver de viktigaste händelserna i boken om Egypten från den tid då farao Amonhotep III regerade till farao Horemhebs tillträdande.
Författarinnan kryddar historien med att beskriva människorna bakom händelseförloppet på ett fängslande sätt:
Farao Echnaton gjorde Nefertite till sin drottning. Hon var den vackraste kvinnan i landet men också mån om att öka sitt eget inflytande över Faraos beslut. Hon motarbetade därför makens rådgivare, som förgäves försökte få Farao att lyssna på råd, som skulle  kunna återställa Egyptens forna styrka.
Farao skaffade ytterligare en hustru, som nu konkurrerade med drottningen om hans gunst. Nefertite lät den andra hustrun omkomma under en simtur vid en kvällsfest.
För att minska Nefertites makt över Farao, lät rådgivarna till sist sprida rykten om Nefertite, att hon hade ett sidoförhållande med en bildhuggare.
När ryktena nådde Farao, lät han förflytta sin drottning till ett palats skilt från övriga staden och hennes makt över Farao var sedan för alltid eliminerad.
Echnatons mamma, drottning Teje, var den tryggaste personen i gruppen rådgivare till Echnaton och också den som hade störst inflytande över farao Echnaton.. Hon var syster till Eje, som också ingick i gruppen rådgivare. Echnaton utnämnde sin mamma till kejsarinna och hon kom att betyda mycket för landets förbindelser med utlandet. Echnaton övertalade  mamma Teje att gifta sig med honom och de fick t.o.m. barn ihop! Långt tidigare hade Tejes man, farao Amenhotep III, gift sig med sin egen dotter, så giftermål med anhörig var ingen ovanlighet vid denna tid!

Till boktips

Illusionernas hus
Gedge P

En kvinna lever i armod som tjänare i ett litet tempel i södra Egypten. Mäktiga män lurade henne för 17 år sedan att delta i en komplott att mörda Farao. Komplotten misslyckades och hon döms till döden men benådas eftersom hon var Faraos favoritkonkubin. Männen, som låg bakom komplotten, klarade sig däremot helt från misstankar om deltagande.
Under tiden i asyl skriver kvinnan en redogörelse för komplotten och lyckas efter många försök få den förmedlad till Farao. Detta blir upptakten till en rättegång där de mäktiga männen åtalas för komplotten och försök till att hindra den nya rättegången.
Boken är stundtals oerhört spännande, en spänning som fortsätter ända till det raffinerade slutet.

Till boktips

Skriften från Sakkara
Gedge P

Prins Chaemwaset, son till Ramses II, är en skicklig läkare och präst med intresse för magi. Han hjälper sin far i viktiga statsärenden och bedriver dessutom utforskning av gamla gravar. Prinsen lever ett harmoniskt liv i sitt stora palats med sin kära och dugliga hustru, två barn i tonåren samt ett flertal tillgivna tjänare .
När prinsen börjar utforskningen av en grav i Sakkara finner han ett gammalt pergament med skrift, som han ägnar mycket tid åt utan att förstå dess innehåll. När han läser upp texten högt märker han en rytm som på något sätt påverkar honom. Snart märker han, att hans beteende har förändrats - han blir ofta frånvarande och grubblar, sover dåligt och inget är sig likt. Kan det vara guden Thots omtalade papyrus med den hemliga formeln för att återuppväcka döda, som har påverkat honom? Ändringen av hans beteende bekymrar familjen, han verkar besatt av en magisk kraft som han inte förmår att stå emot.
En mystisk kvinna dyker upp i handlingen. Prinsen ser henne skymta förbi i stadsvimlet och han försöker få kontakt med henne men hon försvinner i mängden. Besattheten tvingar honom att organisera sina tjänare för att leta efter henne, dock utan resultat. En dag gör han emellertid ett sjukbesök hos en kvinna som fått en svårläkt infektion och det visar sig vara den han sökt efter.
Prinsen kommer att träffa henne ofta. Hennes skönhet, intelligens och erotiska utstrålning! har tänt en åtrå efter henne som ständigt oroar honom. Hon utnyttjar denna makt över honom på ett sätt som kommer att få allvarliga följder för familjens framtid.

Till boktips

Solgudens återkomst
Grant, J

Egypten 3500 f.Kr. var uppdelat i ett antal självständiga provinser som vardera styrdes av en provinsherre. Områdena bidrog med soldater till landets försvar, skatter m.m. Orix var en provins där folket levde i harmoni med goda ledare och kunniga präster som tillbad den gode guden Ra. Orix-ledarnas motto var, att leva för sitt folk. Området med huvudstaden, styrdes direkt av Farao. Där tillbad man en annan gud - Seth, som var ondskans symbol. Folk levde i skräck med själviska ledare och okunniga präster. Samma var förhållande i övriga provinser utom Orix.
Provinsherren för Orix hade en son, Rab och en yngre dotter, Kiaf. Båda barnen visade sig vara mycket intelligenta. De lekte mycket tillsammans och utvecklade lekar, som byggde på magi - de kunde t.ex. mötas i samma dröm och tyckte sig också kunna utbyta information med djur.
När Rab blivit äldre mötte han en kvinna i samma dröm och båda blev helt betagna i varandra. Han fick inte reda på vem hon var eller var hon bodde men fick beskedet att han skulle känna igen henne om de möttes. När sonen besökte huvudstaden för att presenteras för Farao mötte han en kvinna som han genast kände igen från drömmen. Deras möte skulle så småningom utvecklas till giftermål. Hennes far var en högre tjänsteman under Farao.
I Orix hade utvecklats en motståndsrörelse som ville införa sin styrelseform i övriga Egypten. Den styrelseform som funnits i landet innan den nuvarande ledningen med den nye Faraon tog makten i Egypten. Återvända till en tid då människor levde i harmoni och inte i skräck. Motståndsrörelsen fick många anhängare i huvudstaden och övriga provinser.
Farao var gammal och sjuklig och en ny farao skulle snart behöva tillsättas. Det fanns två alternativ till ersättare. Faraos prins och Faraos egen visir, som i hemlighet tillhörde motståndsrörelsen. Rab hade avslutat sin militära utbildning och var nu också engagerad i rörelsen.
När Farao dog spetsade situationen till sig. Prinsen lät utropa sig till den nye Faraon, med hela prinsens armé som stöd. Visiren lät också utropa sig till den nye Farao, med stöd från den nu lika stora armén från rörelsen, nu under ledning av Rab.
Rab reste till huvudstaden för att lära känna situationen. Efter en tid dök hans syster, Kiaf, också upp men under annan identitet. Systern visade sig vara med i rörelsen och var där med uppgift att spionera på huvudpersonerna inför den väntade kampen om tronen. Hon var mycket vacker och fick kontakt med prinsen, som blev så kär i henne, att  han absolut ville gifta sig med henne. Hennes situation blev ohållbar och hon måste försvinna från huvudstaden.
Flykten genomfördes på ett dramatiskt sätt. Prinsen övertygades om att hon dödats av giftormar - ett lik presenterades till prinsens förtvivlan och han lät begrava det i sin egen förberedda grav.
Rab lyckades förhindra stor manspillan genom att föreslå motståndaren en batalj mellan två mindre och lika stora styrkor från båda parter. Under bataljen blev prinsen svårt skadad och i dödsögonblicket öppnade han ögonen och såg sin älskade Kiaf välkomna honom till dödsriket och dog med ett leende på läpparna!
Den Kiaf han såg, var den levande Kiaf som råkade komma fram till prinsen i samma ögonblick, med uppgift att hjälpa skadade på slagfältet!

Till boktips

Frihetsdrottningen
Jacq C

Bok 1 av 3, Skuggornas rike.
Egypten är ockuperat av en armé som kommit från Asien och kallas Hyksos. Ledaren utropar sig till kejsare. Han behandlar uppstudsiga styresmän ute i landet så hänsynslöst att han skrämmer många till att bli medlöpare vilket underlättar övertagandet. Ett undantag är staden Thebe i söder som dock betalar skatt till kejsaren. Den åldriga drottningens dotter, prinsessan Ahotep, gör revolt mot apatin och startar en frihetsrörelse och utses till drottning av sin moder. Den nya drottningens make, farao Seqen, bygger upp en slagkraftig armé. Boken slutar med att armén färdas norrut på Nilen och nedkämpar allt motstånd den möter - till kejsarens ilska. Litet mera av äventyrsbok i jämförelse med tidigare storverk av samma författare.

Bok 2 av 3, Kronornas krig
Drottning Ahotep återvänder till Thebe för sorgearbetet efter faraos plötsliga död och armén får göra halt. Hon förbereder under denna tid sonen Kames på att överta faderns roll. Kejsaren huvudstyrkor är upptagna med krig på annan ort och när drottningen återkommer till sina styrkor fortsätter framryckningen mot norr och stad efter stad övertas till kejsarens bestörtning. Framryckningen stoppas upp när Ahotep plötsligt blir tvingad att återvända till Thebe för att bygga upp en ny styrka som ska passificera Nubien som hotar säkerheten i södra riket. Hennes fälttåg blir framgångsrikt, viktiga fästningar som ansetts ointagliga, erövras och riket är säkrat i söder tills vidare. Kames utnämnes till farao och ny chef för armén med drottningen som rådgivare.Drottningens styrkor förenas med armén och med dessa förstärkningar kan framryckningen återupptas. Fler städer intas och det slutliga målet - Hyksos huvudstad - plundras men stadens fästning håller stånd. Hyksos starka försvar, nu under ledning av kejsarens arméchef, tvingar egypterna att retirera.

Bok 3 av 3, Det flammande svärdet.
Farao Kames dör av förgiftning vid hemkomsten till Thebe. Drottningen får ännu en gång ta sig igenom ett sorgearbete. Hennes andra son Ahmose får förbereda sig på att ta över efter sin bror. Han utnämnes till farao och tar en omtyckt kvinna av enkel börd, Nefertare, till sin hustru. Drottningen fortsätter att förstärka sin armé och koncentrerar sitt försvar i Mellanegypten (Kameshamn.) När kejsarens armé återkommer från kriget mot bergsfolket hettiterna seglar hans flotta långsamt uppför Nilen för att undvika bakhåll. Trots detta lider den nederlag i Kameshamn och måste återvända till huvudstaden i avvaktan på ytterligare förstärkningar från Asien. Ahoteps armé rycker då långsamt norrut och lyckas erövra hästar och stridsvagnar som förs till Thebe för att bygga upp en motsvarighet till Hyksos överlägsna stridsvagnsstyrkor. I deltalandet i norr utvecklas också frivilligstyrkor som gör livet surt för hyksos. När Ahoteps armé slutligen förstärks med nya stridsvagnsstyrkor angriper de huvudstaden och så småningom hela deltalandet. Efter våldsamma bataljer - och magi - flyr den siste hyksoskejsaren till Nubien där han misslyckas med ett försök till uppror mot egypterna.Skildringen av hur hyksos drivs ut ur Egypten av drottning Ahoteps armé är fylld av dramatik.

Till boktips

Vindarnas ö
Nemert E

En babylonisk prins sänds till Egypten för att gifta sig med Faraos dotter. Han far som menig soldat i eskorten utan någons vetskap. Resan slutar som roddarslav hos pirater. Han lyckas rymma och kommer till ön Kreta. Resan och vistelsen på Kreta har helt förändrat hans inställning till medmänniskorna. Här möter han också den stora kärleken.

Till boktips

Turms, den odödlige
Waltari M

En bok som börjar med slutet på handlingen!? Men ge inte upp - efter några kapitel börjar en spännande handling om Lars Turms som vaknar upp efter att ha blivet slagen av blixten på ett berg i Grekland.
Vem är han, varifrån kommer han?
En tid efter sitt uppvaknande träffar han en ung spartansk krigare, Dareus, med ambitioner som härförare. De slår följe och ger sig iväg till Jonien för att deltaga i kriget till lands mot den persiske storkonungen. Kriget går dåligt för jonierna, så de söker sin lycka på ett fartyg, som just ska avsegla för att delta i sjökriget mot perserna. Sjökriget går också dåligt men fartygets kapten, Dionysios, lyckas erövra en mindre persisk flottstyrka och fortsätter att under persiska kännemärken bedriva sjöröveri med framgång.
Med stort krigsbyte söker de sig sedan västerut mot italiska farvatten och kommer till en liten stad på Sicilien där de slår sig ner i överenskommelse med regenten, som godkänner deras vistelse mot viss ersättning. Besättningen trivs bra i staden och ovan namngivna personer får kontakter i stadens societet. Dareus fäster sig vid en rik änka med kontakter i andra områden av Sicilien. Dareus anser sig vara ättling till Heracles och hans egen far hade en gång erövrat ett närliggande landområde på Sicilien. Man gör en expedition dit och Dareus finner till sin ilska att hans fars namn blivit ersatt med någon annans namn på alla minnesmärken. Turms finner här sin stora kärlek Arsinoe, som vikarierar för gudinnan Artemis i hennes tempel. Arsinoe visar sig vara en förslagen nymfoman, som kommer att bedra Turms i deras fortsatta liv tillsammans. Vid återkomsten från expeditionen beslutar sig Dionysios att föra sina skepp norrut mot franska kusten. De råkar ut för en fruktansvärt storm, som driver återstående skepp söderut och åter till samma område, som de tidigare besökt. Staden intas och Dareus blir områdets härskare.
Turms drivs av sin oro och lämnar vännerna och färdas med Arsinoe till Rom, där de får kontakt med en ålderstigen senator, som låter dem stanna i sitt hem.
Efter en tid ger Turms sig ensam iväg till Etruskien där han träffar människor, som han kommer att känna sig hemma hos och han får flera vänner.
Han återvänder tillbaka  till Rom och Arsinoe men övertalas efter en tid att delta på Etruskernas sida i ett sjöslag mot Kartagerna, som behärskar allt sjötrafik i området till förfång för övriga länder.
Kartagerna är dem överlägsna och Turms och några få överlevande  lyckas fly tillbaka till Etruskien.
Han återvänder sedan till Rom men finner till sin bestörtning att Arsinoe har gift med den gamle senatorn.
Turms slår sig ned på en lantgård där han  kommer att leva i ensamhet. En dag blir han uppvaktad av en helig kvinna, en romersk verstal, som övertalar honom att omedelbart ge sig iväg till en stad i Etruskien med motiveringen att Roms och Etruskiens säkerhet är i stor fara och att endast han kan rädda dem.
När han når sitt mål i Etruskien får han veta allt om sin härkomst och om faderns betydelse för Rom och Etruskien. Turms får klart för sig sin roll och framtid och får slutligen möta gudarna.

Till boktips

Källan
Michener J

Det är år 1964.
En arkeologisk utgrävning pågår i en kulle mellan Haifa och Damaskus av ett lag bestående av bl.a.en irländare, en arab och en israel, som ibland också diskuterar känsliga frågor som förhållandet mellan israeler och araber samt obekväma israeliska lagar som inte ändrats sedan de fastställdes en gång i forntiden. Resultatet av utgrävningen blir över förväntan, man finner lämningar med början från över
10 000 år f.Kr. från alla skeden av det judiska folkets historia - anpassning från ett ökenliv till liv som stationär jordbrukare - genomkorsande härar från Egypten och Persien - livet under kungarna Herodes och David - när landet ockuperades av greker och romare - de kristnas korståg - mameluckernas hänsynslösa härjande - det ottomanska riket och dess ståthållares utpressning av folket - hur de europeiska judarna behandlades i Spanien, Italien och Tyskland runt 1500-talet - vår tids israeler, ett folk som vägrar böja sig. Varje skede belyses med en berättelse om människornas livssituation, med en gudstro utan kompromisser, om uppoffringar och hjältemod, ibland gripande.

Till boktips

© Gunnar Wallgard