Gränna S/ Röttle SV - vandringsmiljö 3

Klart Vättervatten - siktdjup längre ut, 15-20 m . (Kajakpaddlaren kan få svindelkänslor på djupt vatten över bottnar med stora stenblock.)

På berget:

Version: 02.01A

© Gunnar Wallgard