Skärstad/ Ramsjön SV - vandringsmiljö 3

Parkering vid Ramsjön:

Version: 97.8A

© Gunnar Wallgard