Skärstad/ Ramsjön SV - fult 1

Träd över Bauerleden vid Pukasjön (Gilebosjön):

Version: 97.8A

© Gunnar Wallgard