Om intranät (intranet)

Intranät innebär ett paradigmskifte vad beträffar företagens informationstillgänglighet - "pull" (hämta informationen själv) istället för "push" (informationen skickas till dig.)

Om man vill hämta information själv i ett ett traditionellt datanät, förutsätts att man vet var informationen finns och att man har möjlighet att komma åt aktuell fil. Med intranät kan man få information bara genom att klicka på det ord i bildskärmstexten, som man vill veta mera om. Information som t.ex. en projektplan, en limningsinstruktion eller en nyhetsbulletin .

Styrning av affärsprocesser är nästa användningsområde för intranät. Dessa kännetecknas av informationsflöden för beordring och återmatning. Verksamhet i virtuella organisationer underlättas. I virtuella organisationer har medarbetarna flera roller. De kan liknas vid entrepenörer, som utnyttjas för olika uppdrag inom företaget, processer, projekt etc. Varje uppdrag kräver sin typ av information.

Vid planering av ett intranät är måste man ta ställning till olika frågor, t.ex. vilken struktur och vilket innehåll ska företagets intranät ha, vem ska svara för inmatning av information, hur ska man hantera alla nya och befinliga dokument, instruktioner och föreskrifter?

Nedanstående mind-map är ett försök att besvara frågan om vad man ska ha ett intranät till.

 

Version: 98.10A