Skärstad O/ Lappsjön - vandringsmiljö 1

Öster om Lappsjön ligger en ås med toppar upp till 340 m. Man kan vandra på stigar uppe på åsen eller nere i dalen längs ett sjösystem ner till Ramsjön.

Version: 00.7A

© Gunnar Wallgard