Lekeryd S/ Klackarpssjön (fågeltorn) - vandringsmiljö 1

Fågeltornet har blivit förfallet med åren. Går du upp, så gör du det på egen risk!:

Klackarpssjön från fågeltornet:

Version: 99.9A

© Gunnar Wallgard