Huskvarnabergens naturreservat med omgivning
terrängen vid Läxarpagölen - stormens härjningar

Sträcka: 303-311 - Se vandringskartan!
Kullen på östra sidan om Smedstorpsvägen vid Hulustorp efter januaristormen 2005.
Under bråten, på bilden, går den lilla skogsvägen/stigen där många 10 km-löpare har kämpat sig fram
och där många vandrare av alla åldrar har stannat upp för att andas in miljön under de höga granarna på
mark täckt av barr och lavar.

C:a 500x500 m av det välbesökta området förvandlades av stormen till oigenkännlighet. När man ser
stubbarna efter röjningen så är det lätt att inse, att det var i det närmaste omöjligt att ta sig fram i den fällda
skogen (plockepin brukar man jämföra med.) Om man började krypa eller klättra fram i bråten, så insåg man
ganska snart att det skulle bli jobbigt att fortsätta. Efter vändningen kom oron, inga kännemärken fanns -
- hur kom jag hit???!

Området var inte bara en produktionsarea utan också ett område för träning och rekreation vilket Jönköpings
kommun har ställt upp på. Kommunen satte därför in stora resurser för att röja upp området och efter några
månader gick det någorlunda att ta sig fram utefter skogsvägen/stigen igen - nu i en förändrad landskapsbild
där gamla kännemärken ersatts av nya.

Myrorna har påbörjat återuppbyggnaden!

 

Version: 05.09A

© Gunnar Wallgard