Huskvarnabergens naturreservat med omgivning terrängen vid IKHP- vandringsmiljö 1

Uppför Norra Klevaliden - den s.k. mördarbacken i Postgirot -
till IKHP klubbhus med Rosenlundsbankarna i bakgrunden:

Knutpunkt 415, P-platsen vid IKHP:

Knutpunkt 101, IKHP:

Sträcka 101-106:

Sträcka 101-106, "Flytta på dig !" tycks den gamla eken vid Strutsabacken säga till stenblocket:

Inom området finns också gott om stora blåklockor...

Version: 01.12A

© Gunnar Wallgard