Gamla Vis- och Spelmansklubben
Ordförande Christina Engman tel: 0455 - 366 222
Kassör Stig Svensson tel: 0457 - 410 84
Spelledare Lars-Erik Andersson tel: 0455 - 217 17
Däkorna Birgitta Waldebrink-Olsson

birgitta waldebrink-olsson @ compaqnet se 

tel: 0455 - 48364, 0709-390709

 

                                  Vad kostar en timmes spelning inom Karlskronaområdet?
 
  

Stor Grupp alla 3500:-
Fiolgrupp  8-10 pers 2500:-
Durspelsgrupp  5-6 pers 1500:
Liten Grupp 5-6 pers 1500:-
Däkorna  8-10 pers 1500:-
Förstärkare, högtaleri 200:-