HISTORIKBörjan

På hösten 1974 bjöd Bernhard Andersson hem ett antal spelmän till sitt hem i Brändahall. Det var spelmän och vissångare från trakten som Bernhard kände väl. Vid sammankomsten föreslog Karl Söderström att man skulle bilda en förening som spelade gammal dansmusik och sjöng äldre visor. Efter diskussion och flera förslag bestämdes det att klubben skulle heta Gamla Vis- och Spelmansklubben. En interimstyrelse valdes som skulle förbereda bildandet av klubben och kalla till nytt sammanträde.

Det spelades mycket på första träffen och Hans Sörensen m fl gjorde bandinspelningar. Ett kort togs på deltagande spelmän stående på Bernhards trappa. På bilden är följande med: Sander Johansson - vissångare från Tving, Ingmar Söderström, Johan Svensson, Bernhard Andersson, Iris och Kurt Axelsson, Ferdinand Karlsson, Verner Eriksson, Karl Söderström och Johan Liljekvist. Karl-Albert Andersson tog kortet - han var också spelman.

Den 8.12 1974 hölls första sammanträdet i Fjärdsjömåla AIF:s klubblokal då klubben officiellt bildades. Målsättningen med föreningen var "att söka bevara äldre tiders musikkultur, väcka och vidare utveckla intresset för gammal dansmusik, gamla vismelodier och bygdedialekter i sång och tal samt bevara detta för framtiden". Förslag till stadgar och en styrelse valdes att verka till första årsmötet som skulle hållas i januari nästkommande år. Den första styrelsen fick följande sammansättning: Bernhard Andersson (ordförande), Ingmar Söderström (sekreterare), Karl-Albert Andersson (kassör), Verner Eriksson, Iris Axelsson, Johan Svensson.

Första årsmötet hölls i Fjärdsjömåla AIF:s klubbstuga den 26 januari 1975. Ledamöter i styrelsen jämte suppleanter valdes: Bernhard Andersson (ordf.), Ingmar Söderström (sekreterare), Karl-Albert Andersson (kassör), Verner Eriksson och Iris Axelsson (suppleanter). Medlemsavgiften bestämdes till tio kronor och 1975 hade klubben 22 medlemmar.

Första spelningen utfördes i Strömsbergs bygdegård när Fridlevstad - Rödeby skogsbruksområde hade sitt årsmöte den 7 februari 1975. Ett tjugotal spelningar hanns med första året. Huvuddelen var underhållning på sjukhem och pensionärshem. Den 20 juli spelade vi för första gången i Gullabo hembygdsgård, en spelning som återkommit varje år sedan dess. Samlades till spelträffar i Fjärdsjömåla AIF:s klubbstuga en gång i månaden. Utflykter gjordes till Ljungholmen i Brändahall och slåttergille på Koppaholm.

1976 spelade klubben vid 17 tillfällen. Det stora eldprovet genomgick spelmännen vid spelning på Jacobi marknad. Under första halvåret hölls spelträffarna i Fjärdsjömåla AIF:s klubbstuga. Andra halvåret flyttades verksamheten till Granemåla gamla skola som hyrdes av Olof Olausson.
 
 

Viktiga händelser i klubbens historia

7 - 10 juli 1977 gjordes första spelresan till Hilleröd i Danmark. Ett flertal spelningar gjordes på pensionärshem och fritidshem. Vår medlem Hans Sörensen organiserade resan. Sammanlagt har klubben gjort åtta spelresor till Danmark som Hans har planerat: 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1996, 1997 och 1999. Vid spelresan 1983 gjorde klubben bl a ett framträdande på Tivolis stora scen i Köpenhamn.

1978 flyttades spelträffarna till IOGT-gården i Spjutsbygd.

1980 byttes den gamla speldräkten med polkagrisrandiga skjortor ut mot svart skjorta med gult emblem och blågrå byxor. Sommartid användes vit skjorta.

1981 deltog klubben i Karlshamns dragspelsklubbs musikgala tillsammans med bl a Hasse Tellemar. Flera av medlemmarna byggde nyckelharpor och en grupp började spela på dessa.

1982 deltog klubben i Kongaträffen. Eric Österström vann första pris på tvåradigt durspel. Årets bussresa gick till Motala varvid också båtresa på Göta kanal gjordes. Fyra av klubbens medlemmar Carl Österström, Leif Svensson, Eric Österström och Bernt Svensson deltog i lokalradion i radioprogrammet "spelstämman".

1984 deltog klubben i spelmansstämma i Hjo. Den 25 augusti firades 10-årsjubileum i Strömsbergs bygdegård. Bo Rubin hade gjort en videofilm om klubben som var klar till jubile´et.

1985 deltog klubben i blekingeveckan på Skansen i Stockholm. Var också med i dragspelsfestival i Nybro. Spelresa till Danmark med inkvartering på militärförläggning utanför Fredriksvaerk.

1986 deltog klubben för första gången vid Kalmar dragspelsklubbs samkväm i Bjursnäs. Under våren gjordes en kassettinspelning. Spelmansstämma i Smygehuk. Medlemmar från klubben medverkade vid två tillfällen i Lena Sundells program i Radio Blekinge.

1987. I augusti månad flyttade klubben sina spelträffar till Stengöls gamla skola. Hyresvärd: Rödeby Norra Hembygdsförening. Föreningen fick disponera ett eget rum i byggnaden. Veckoslutsträff anordnades i Kristianopel. Kassettband spelades in i MaNi:s studio i Fjälkinge. Låtar på fiol, nyckelharpa och durspel samlades på en kassett. Medarrangör vid durspelsstämma i Lönnamohagen. Spelmansstämma i Smygehuk.

1988 var klubben med vid spelmansstämma i Valdemarsvik. Den 26 november anordnades träff för durspelsmusikanter i Stengöls skola med ett femtontal durspelare från hela länet. Klubbens stadgar reviderades och godkändes.

1989. Spelmansstämma i Smygehuk.

1990 deltog klubben i dragspelsstämma i Nääs. Stämman varade i tre dagar. Speldräkten kompletterades med västar och flugor.

1991. Näästräffen för andra året i följd.

1993. Spelmansstämma i Smygehuk. Tre dagar med övernattningar i Limhamn.

1994. Inspelning av nytt kassettband. Reste till Århus i Danmark och deltog i spelmansstämma. Klubbens 20-årsjubileum firades den 17 september med en fest på värdshuset Freden i Brömsebro. I november månad presenterades klubben i Radio Blekinge varvid Erik Jungeryd och Lars Andersson deltog. Några av låtarna på det nya kassettbandet spelades upp i programmet i samband med presentationen.

1995. Fiolgruppen spelade vid midsommardagens högmässa i Rödeby kyrka, som sedan dess varit tradition varje år. Deltog i spelmansstämma i Smygehuk.

1996. Under hösten hade klubben sina spelträffar i Nävragöl. Nio spelmän från klubben spelade på föreningen Nordens jubileum i Fredriksverk. Resan varade i tre dagar med flera spelningar på stadens plejehjem. Deltog i spelmansstämma i Smygehuk. Den 11 augusti spelade spelmän från klubben i Malmöfestivalen - tre framträdanden i Raol Wallenbergs Park.

1997. Den 4 juli avreste klubben till Danmark på en nästan veckolång spelresa. Ett digert program var uppgjort av våra danska medlemmar Ragna Bak Madsen och Hans Sörensen. Som värd fungerade föreningen Norden i Fredriksverk. Klubben gjorde ett flertal framträdanden som avslutades med en längre konsert på Gjethuset i Fredriksverk. Sånggruppen Däkorna bildades och hade världspremiär på torget i Hilleröd. Spelmän från klubben framträdde vid midsommarfirande i TV.

1998. Deltog i spelmansstämma i Smygehuk.

1999. Inspelning av CD-skiva. En veckolång spelresa gjordes till Fredriksverk i Danmark. Liksom vid spelresan 1997 avslutades den med konsert på Gjethuset. Spelträffarna flyttades till Rödeby folkets hus.

Medlemmar första året

Bernhard Andersson, Verner Eriksson, Karl Söderström, *Ingmar Söderström, Torsten Eriksson, Lars Eriksson, Stefan Eriksson, *Gunnar Andersson, Gunnar Andersson, *Karl-Albert Andersson, Kurt Axelsson, Nore Karlsson, *Börje Johansson, Arvid Nilsson, Edvin Johansson, Harry Pettersson, Johan Svensson, Ferdinand Karlsson, May-Britt Eriksson, Nils Pettersson, Johan Liljekvist, *Iris Axelsson.

* markerar vilka som fortfarande är medlemmar i föreningen.
 
 

Funktionärer i klubben

Klubbens ordförande:

1974-83 Bernhard Andersson

1984 Carl Österström

1985 Emil Olsson

1986-88 Gustaf Ekholm

1989-90 Ove Corneliusson

1991-96 Erik Jungeryd

1997- Christina Engman

Sekreterare:

1974- Ingmar Söderström

Kassör:

1974-85 Karl-Albert Andersson

1986 Greta Ekholm

1987- Stig Svensson

Spelledare har varit Bernt Svensson, Erik Österström, Ulf Sundberg, Carl Österström, Kenneth Lindberg, Lars Andersson, Stig Svensson, Christina Engman.

Nuvarande spelledare är Lars Andersson och Börje Nilsson.