Forskning om barn- och ungdomslitteratur

Eva Margareta Löfgren

Flickpensionsboken
The Boarding School Story
Collection of Boarding School Stories
Annuals and Anthologies
Dorita Fairlie Bruce Homepage
Länkar till andra författare
Dockskåp och pappersdockor
Evas hemsida

Svensk barn- och ungdomslitteratur 1910-1960

För några år sedan skrev jag en doktorsavhandling om den brittiska författaren Dorita Fairlie Bruce, mest känd för sina Dimsie-böcker, som också delvis finns på svenska. Därför har jag gjort en särskild hemsida om henne.

Numera samlar jag mycket på svenska barn- och ungdomsböcker från tiden ungefär 1910-60 och håller på att sammanställa en (såvitt möjligt) fullständigtbibliografi över perioden, som jag hoppas så småningom skall kunna presenteras på Internet. 1940- och 50-talen utgör fortfarande, bortsett från några få kända författare, en ganska okänd period inom barnlitteraturens historia. Jag har flera idéer till böcker och andra studier om denna period, kring enskilda författare eller genrer. Kanske blir det också ett författarlexikon över mindre kända svenska barnboksförfattare.

Andra aktuella projekt:

Antologi över Stockholm i äldre barn- och ungdomslitteratur

Den kvinnliga tronföljden i historia och litteratur

Den ruritanska romanen (som utspelas i uppdiktade europeiska kungariken utan övernaturliga inslag)

Adventkalendrarnas poesi

Om det är någon annan som också samlar på äldre barn- och ungdomsböcker och kanske vill vara med och starta ett svenskt sällskap för barnlitteraturhistoria, så kontakta gärna mig. Jag har också en hel del äldre svenska flickböcker och andra barnböcker till salu.

Svenska barnboksinstitutets databaser, BULB och Elsa, har ett stort antal referenser till böcker och artiklar om barn- och ungdomslitteratur.

Pågående forskning vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Förteckning över doktorsavhandlingar och annan forskning under arbete, både om barnlitteratur och annan litteratur.

Kungliga bibliotekets stora katalogbas, Libris, som omfattar både den Svenska nationalbibliografin och en hel del utländsk litteratur, är en ovärderlig källa för bibliografiska uppgifter om både barnböcker och andra böcker.

Den som är intresserad av brittiska böcker kan numera också söka fritt i stora delar av British Librarys katalog.

Engelskspråkiga böcker går att köpa på Internet bl. a. från Amazon.co.uk i England, eller amerikanska Amazon.com. Tyska böcker från Amazon.de.

Det finns stora möjligheter att söka äldre böcker på Internet. Några av de största:

Advanced Book Exchange
Bibliofind (numera uppköpt av Amazon.com
Bookfinder
Alibris
Antiquarian Books in Scandinavia

Flickpensionsboken

Bibliografi

Sägner för moderna barn: magiska element i fyra böcker av Astrid Lindgren, Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi (Litteratur och samhälle, 1976:2) (Astrid Lindgren's fantasy stories)

Internatskolans värld i engelska flickböcker utgivna i Sverige 1941-1960, Borås: Bibliotekshögskolan, 1977 (Specialarbete Bibliotekshögskolan, 179) (Boarding school stories published in Swedish 1941-60)

'Flickpensionen som romantisk komedi: arketypstudier i några böcker av Dorita Fairlie Bruce', in: Tidstrift för Litteraturvetenskap, 1982, s. 196-206 (Archetypal studies of girls' boarding school stories)

'Engelska flickpensionsberättelser', in:Ungdomsboken, Stockholm: Liber, 1984 (Revised version of previous essay)

Index to Mrs Strang's Annual for Girls 1919-1940, Stockholm: Författares bokmaskin, 1985

'Den unga tärnan av idag: flickornas julböcker 1917-1956', in: Barn och kultur, 1985:5, s. 115-16 (Swedish girls' annuals)

Kalle Blomkvist och draken - arketypstudier i Astrid Lindgrens barndeckare, in: Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen, ed. Maria Nikolajeva. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, 1992 (Centrum för barnkulturforskning no 19), pp. 47-71. English summary: Bill Bergson and the Dragon - archetypal studies of Astrid Lindgren's detective stories for children

'Schoolmates of the Long-Ago' - Motifs and Archetypes in Dorita Fairlie Bruce's Boarding School Stories. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1993. (Studies published by the Swedish Institute for Children's Books no 47). Diss., Stockholm University

''Science fantasy' - Meredith Ann Pierces måndrömmar", in: Läsebok - en festskrift till Ulf Boëthius 2/12 1993, ed. Carina Lidström. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1993 (Studies published by the Swedish Institute for Children's Books no 48), pp. 81-95. English summary: ''Science fantasy' - Meredith Ann Pierce's moon dreams'

'Mio och den Stora Modern', in: Barnboken 1995:2, pp. 34-6. English summary: 'Mio and the Big Mother' (Astrid Lindgren's Mio, my Son)

'Historien om Sörgården', in: Från Sörgården till Lop-nor: klassiska läseböcker i ny belysning, ed. Bo Ollén. Stockholm: Carlsson, 1996, (Studies published by the Swedish Institute for Children's Books no 57), pp. 188-239. English summary: 'The Story of Sörgården' (A study of the classic Swedish first readers by Anna Maria Roos, 1862-1938)

'Den gotiska barndeckaren - ett sätt att läsa femböcker' , in: Konsten att berätta för barn, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, 1996 (The Gothic mystery story for children - one way of reading the Famous Five)

'The Ruritanian chronotope: the kingdom between history and fantasy' (13th Biennial Congress of the International Research Society for Children's Literature, York, augusti 1997)

'Möss och människor: maten i det pastorala England', in Bergstrand, Ulla, and Nikolajeva, Maria: Läckergommarnas kungarike:om matens roll i barnlitteraturen, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, 1999 ('Mice and men: food in pastoral England'. Food in Enid Blyton and Jill Barklem)

Tillbaka till början av sidan
Flickpensionsboken
The Boarding School Story
Collection of Boarding School Stories
Annuals and Anthologies
Dorita Fairlie Bruce Homepage
Länkar till andra författare
Dockskåp och pappersdockor
Evas hemsida


evam.lofgren@swipnet.se
©Eva Margareta Löfgren
Latest updated 24 September 2000