Datorbaserade hjälpmedel för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar
Flexénita står för flexibelt enkelt IT-arbete. Vårt arbete är att med informationsteknologi skapa nya möjligheter till arbete och arbetsuppgifter inom olika branschområden för personer med kognitiva (intellektuella) funktionshinder, där förmågan att läsa, skriva, minnas, koncentration mm kan vara nedsatt.

Med kompenserande datorprogram och individuella anpassningar vill vi ge personer med kognitiva funktionshinder ett större utbud av möjligheter till arbete i verksamheter där arbetsuppgifterna försvåras av ett funktionshinder, men där visuellt utformad informationsteknologi gör komplicerad information konkret, enkel och tydlig.

Vi vänder oss till dig som går i skola, har sysselsättning i kommunal-, landstings-, eller privat regi, men också till dig som är på väg till eller är verksam på öppna marknaden.

Vi vänder oss dessutom till dig som har ansvaret att vägleda brukaren vidare ut i arbetslivet så långt det är möjligt. Våra samarbetspartners är företag, kommuner, landsting och organisationer där vi också är involverade i olika projekt.

Länk till Projekt som rör individuella arbetsplatsanpassningar och kompenserande datorprogram för personer med kognitiva funktionshinder. Vi beskriver här bakgrund och innehåll i de projekt vi är involverade i.

Länk till Rapport VISITA i Pdf-format

Länk till programmen Kunder och Tvätteri samt programmet AllTid 

Länk till Lagerprogrammet FlexiLager

Länk till abstract om "Utveckling och anpassning av industriellt arbetet för begåvningshandikappade"

Länk till Tide conference 1998, Helsingfors, web casting, där filmen Visuell Lagerhantering visas.

För att kunna se filmerna behöver du installera en programvara, som gör att du kan se videofilmer på din dator, till exempel RealPlayer, som du gratis kan ladda ner här.