datorprogram symboler

Projekt 1 Visuell Lagerhantering

Projekt 2 VISITA - Visuell informationsteknologi i arbetslivet

 

Projekt 1 Visuell Lagerhantering - arbetsplatsanpassningar

Visuell Lagerhantering är en arbetsmodell, som bygger på bilder för att göra arbetsuppgifter konkreta och tydliga för personer med olika funktionshinder.

lagersystem

Beställ antal produkter

Arbetsmodellen utvecklades i ett projekt med bidrag från Hjälpmedelsinstitutet under åren 1995-1998. Projektets namn var "Utveckling och anpassning av industriellt arbete för personer med intellektuella funktionshinder".

Arbetsmodellen, som innefattar lagerprogrammet FlexiLager, kan tillsammans med olika styrsätt skapa möjligheter för personer att självständigt sköta lager och förrådshantering och få en aktiv del i en arbetsuppgift, som annars kan vara komplex och svårförståelig.

arbetsplatsanpassning

Skriva ut beställningen

FlexiLager är ett visuellt program som bygger på bilder där all oväsentlig information har eliminerats. Bilderna kan vara Pictogrambilder - PCS - eller egna bilder som man själv väljer utifrån det egna behovet. Modellen kan användas inom en mängd produktområden såsom livsmedel, kontorsmateriel, hjälpmedel, förbrukningsartiklar mm.

Hur kan man använda Visuell lagerhantering?

Om du följer länken Visuell Lagerhantering nedan kan du se ett praktiskt exempel på hur arbetsmodellen används i en industriell verksamhet, där personer med utvecklingsstörning har som arbetsuppgift att sköta lagerhanteringen till en mängd Förstahjälpen-produkter.

Du kommer att få se filmen "Visuell Lagerhantering", som visar hur FlexiLager används i industriellt arbete. Tillsammans med FlexiLager används styrplattan Flexiboard för att få en genomgående visuell utformning. Varje produkt som ingår i produktionskedjan motsvaras av en bild, som återfinns på respektive kartong, lagerhylla osv. genom hela lagerhanteringskedjan.

Flexiboard

Överlägg på Flexiboard

Bilderna/symbolerna sammanställs på överlägg, vilka placeras på Flexiboard. När en produkt tas ut från lagret läggs överlägget med motsvarande bild på Flexiboard och man trycker på bilden, samt på kommandot ”UT”. Skärmen visar den aktuella produkten i bild och det antal kartonger som finns i lager.

På motsvarande sätt läggs produkter in. När det är dags att beställa ger datorn indikation på kommando för utskrift.

Beställningen skrivs ut och faxas till leverantören. På detta sätt kan brukaren själv få en överblick och styra över hela verksamhetens in- och utgående processer.

Länk till Visuell Lagerhantering.

Länk till artikel "Datorn skapar nya roller"

För att kunna se filmen behöver du installera en programvara, som gör att du kan se videofilmer på din dator, till exempel RealPlayer, som du gratis kan ladda ner här.

Projekt 2 - VISITA - Visuell Informationsteknologi i Arbetslivet

VISITA - Visuell Informationsteknologi i Arbetslivet är ett projekt som finansieras av Hjälpmedelsinstitutets medel ”IT i Praktiken” samt ett lån från Stiftelsen Innovationscentrum. Detta är ett tvåårigt projekt med start 99-10-01-2001-10-01. Projektledare är Susanne Barkvik, Flexénita och Handitek AB ansvarar för utvecklingen av programvaran.

Här kan du läsa om bakgrunden till projektet och målgruppen för projektresultatet samt projektrapporten. Här kan du också läsa en artikel från Tvättligans Björnservice

Målet med projektet är att utveckla datorprogram som ska användas av personer med kognitiva funktionshinder i arbetslivet.

kompenserande datorprogram

Närvaro- och månadsrapport

Programmen ska göra det möjligt att arbeta i olika verksamheter och branschområden såsom hotell, bibliotek, lager, registrering mm fastän man inte kan eller har svårigheter att läsa, skriva eller räkna.

Parallellt med programutvecklingen ska generella principer och metoder för framtagning av denna typ av program utvecklas.

Projektet kommer att leda till radikalt förbättrade möjligheter för personer med kognitiva funktionshinder att få och behålla ett arbete både på öppna marknaden och inom olika former av dagliga verksamheter. Brukarens medverkan har en betydande roll i utvecklingen av programmen och spridningen av resultatet.

bokningssystem

Månadskalender

Projektet kommer att dokumenteras i en rapport och med en professionellt inspelad video för att informationen ska kunna spridas på ett effektivt sätt. En viktig uppgift i informationsspridningen har FUB som också kommer att delta aktivt i projektet

Projektresultat Visita

Tvättligans Björnservice

Sländans Café