Nya produkter
Nu finns programmet Kunder och Tvätteri till försäljning!  Dessutom programmet AllTid samt           Videon "Visuell informationsteknologi i arbetslivet"!
Kunder och Tvätteri är ett anpassat program speciellt för tvätteri verksamheter. Programmet är anpassat för personer med kognitiva svårigheter. Datorstödet hjälper brukare i det dagliga arbetet att administrera kundregister, tvättorder, fakturering, körjournaler, schema, betalning mm. En arbetsuppgift som kompletterar det praktiska arbetet. 
Kunder och Tvätteri kan användas som arbetsmetod för att vidareutveckla redan befintliga "tvätterier", men också för att starta upp nya verksamheter.
Så här ser menyn ut i Kunder och tvätteri:
Datorkrav: Kunder och Tvätteri kan köras på datorer med Windows 95 eller högre.
Pris: Kunder och Tvätteri kostar 1900 kr exkl.moms

Programmet beställs från Flexénita 

Epost: flexenita@swipnet.se                                 

AllTid är ett administrativt program som är speciellt anpassat för personer med kognitiva svårigheter.
AllTid är tänkt att användas på tex dagcenter för att registrera närvaro, ledighet, sjukdom, avdrag för lunch etc. Detta sammanställs sedan i månadsrapporter som ligger till grund för olika typer av ersättningar.                                  
AllTid kan ge följande arbetsuppgifter på tex ett dagcenter
1.Skriva ut tom närvarolista för dagens datum.                       2.Kryssa i närvarolistan.                                                3.Överföra listan till datorn (ev. kan man föra in direkt på     datorn.)                                                                    4.Vid avstämningsdag skriva ut månadsrapport. 
 

Så här ser programmet ut när man registrerar närvaron.

AllTid har utvecklats av Handitek inom projekt Visita och säljs nu av Flexénita med Susanne Barkvik som ägare.
Datorkrav: Alltid kan köras på datorer med Windows 95 eller högre.

Pris: AllTid kostar 1500 kr exkl. moms.

Du kan också pröva AllTid demo, som kostar 100 kr exkl. moms.

Programmet beställs från Flexénita.                          Epost:  flexenita@swipnet.se

 

Videon "Visuell informationsteknologi i arbetslivet"      är en informationsfilm som beskriver hur IT-teknik kan skapa nya möjligheter till arbete och arbetsuppgifter i arbetslivet för personer som har svårigheter att skriva, läsa, räkna, minnas mm. Denna film visar exempel på en arbetsplatsanpassning där vi utgår från befintliga arbetsuppgifter och där kompenserande datorprogram utvecklas och anpassas utifrån brukarens förutsättningar och arbetsuppgifternas krav på resultat.

Filmen är ca: 14 minuter

Pris: 100 kr exkl. moms

Filmen beställs från Flexénita   Epost: flexenita@swipnet.se