IT/Funktionshinder
 • Tvättäkta arbetsglädje heter en artikel ur Dagens Nyheter som handlar om hjälpmedlens betydelse för människor med funktionsnedsättning, resultat från projekt VISITA. Läs mer i Artikel

 • LSS- och hjälpmedelsutredningens hemsida, här finner du aktuell information om det arbete som pågår LSS-utredning

 • Rapport VISITA, Visuell Informationsteknologi i arbetslivet finns att beställa från Hi informationsbutik, beställningsnummer 02202.Den finns också att ladda ner i pdf-format, klicka på fliken kognitiva funktionshinder. Rapport i pdf-format
 • Artikel i Allt om Hjälpmedel nr 7/2002, "En dag på Tvättligans Björnservice", resultat från projekt Visita. Läs mer i Artikel
 • ITIP , IT i praktiken.Här finner Du många spännande projekt om projekt inom IT och funktionshinder. Läs mer på www.itip.nu
 • Föreningen för kognitivt stöd, FKS, är en ideell förening inom området kognitivt stöd/begåvningsstöd. Föreningen välkomnar yrkesverksamma från hela kognitionsområdet.       För mer info kontakta ordförande Kerstin Åberg. epost: trollreda@ebox.tninet.se
 • Certec gör nu programvaran Isaac fritt tillgänglig Isaac är till för att göra det lätt att hålla ordning på bild, ljud och text och kombinera dem till meningsfulla och ständigt nya sekvenser. Isaac har utvecklats som ett hjälpmedel för människor som talar mer med bilder än med ord. Ladda ner programmet från www.isaac.certec.lth.se

Programvaror 

 • AllTid - Närvaro och Måndadsrapportering är ett administrativt program som ger brukare möjlighet att registrera närvaro, avdrag för lunch, ledighet mm. Programmet ger också en månadssammanställning, vilket kan underlätta för vidare hantering av habiliteringsersättningar mm. För mer info se Produkter
 • Kunder och Tvätteri  är ett anpassat program speciellt för tvätteriverksamheter där programmet hjälper brukare i det dagliga arbetet att administrera kundregister, tvättorder, fakturering, körjournaler, schema, betalning mm för mer info se Produkter
 • Videofilm "Visuell informationsteknologi i arbetslivet" är en film som beskriver en arbetsplatsanpassning där brukare använder visuellt stöd i det administrativa arbetet. Filmen finns till försäljning, för mer info se Produkter

Mässor/seminarier

 • Kvalitets Mässan 7-9 Oktober i Göteborg, 2003 temat är "Friskt vågat". Läs mer på www.kvalitetsmassan.se
 • ID-dagarna 8-10 Oktober i Stockholm, 2003 temat är "IT- ett hjälpmedel i livets alla skeden -från förskola till äldreomsorg". Läs mer på www.hi.se/iddagarna
 • Konferens den 25 augusti i Stockholm, 2003.  Här sammanfattar vi på en konferens med namnet Att skriva för morgondagens läsare! mycket av den kunskap som framkommit under arbetet med projektet Språka loss. Vi har lyckats samla många intressanta föreläsare under denna dag och hoppas att Du har möjlighet att deltaga. Mer om konferensen finner du på www.fmls.nu/sprakaloss

   

   

       

 

 

 

 
Har du några bra länkar som Du tycker skulle vara med på nyhetssidan, tipsa gärna i Gästboken!