Funktionshinder mm

www.funkanu.se  Handikappinformation
www.sfse.a.se  Svenska föreningen Supported Employment
www.hi.se  Hjälpmedelsinstitutet
www.handitek.se  Programvaror, produkter, anpassningar
www.fub.se  Föreningen för utvecklingsstörda barn
wwwhot.vgregion.se/trollreda  Hjälpmedel, företag, produkter mm
www.rsmh.se  Riksförbundet för mental och social hälsa
www.gewa.se  Tillverkar och säljer tekniska hjälpmedel
www.sarnat.educ.goteborg.se Särskolans nätverk i Sverige
http://www.leden.com  Programvaror, produkter
www.nita.uu.se  Nationellt IT -användar centrum

Innovationer, Starta Eget mm

www.innovationscentrum.se  Innovationer
www.innovativa-kvinnor.nu  Innovationer
www.almi.se  Främjar utveckling av nystartade och mindre företag
www.nutek.se  Starta eget, rådgivning mm
www.uppfinnaren.com  Tidningen Uppfinnaren och Konstruktören
www.invent.se  Svenska uppfinnareföreningen
www.hernova.com  Kvinnor och riskkapital
www.sentio.se Hjälp med Växtkraft Mål 3 analyser och ansökan, Jämställdhetsplaner mm
www.quin.biz Kvinnliga innovatörer i norden

Databaser vid sökning av konkurrenter, leverantörer, distributörer och kundämnen

www.foretagsfakta.se   Gratis info
www.bizbook.se  Gratis info
www.nummerupplysningen.com  Gratis info
www.kompass.se  Gratis info
www.tfi.se/shk  Sveriges handelskalender
www.cci.se  Svenska handelskammaren

Diskussionsgrupper

www.akademikerhuset.se  Arbetsterapeutförbundet har olika diskussionsforum
www.hidirekt.hi.se  Hjälpmedelsinstitutets diskussionsforum
www.certec.lth.se/bilder  Bilden som språk. Ett forum för dig som arbetar med bilder
Sökmotorer
www.welcome.to/preppen  16-tal sökmotorer och informationssidor samt bra Internetutbildning