Här kan du beställa:
  • FlexiLager (lagerprogrammet)              
Pris: 500 kr exkl. moms
  • Videofilm ”Visuell Lagerhantering”  
Pris: 100 kr exkl. moms
  • AllTid  Närvaro- och Månadsrapportering  
Pris: 1500 kr exkl. moms
  • Videofilm "Visuell informationsteknologi i arbetslivet", 14 min.
Pris: 100 kr exkl. moms.
  • Kunder och Tvätteri "Bildifierat tvätteri"
Pris: 1900 kr exkl. moms
                            

Du kan ringa, e-posta, skriva eller faxa för mer information till:

Flexénita
Susanne Barkvik
Sunnerstavägen 58
186 70 Brottby

tfn: 08-512 418 03
mobil: 070-534 90 17
fax: 08-512 418 03
e-post:
flexenita@swipnet.se