Tvättligans Björnservice, tvättservice

TVÄTTLIGANS BJÖRNSERVICE

Stationsvägen 13, 183 80 Täby, tfn: 08-768 91 66

Tvättligans Björnservice är en av verksamhetsinriktningarna inom daglig verksamhet i Täby kommun - Habilitering.

I verksamheten arbetar personer med begåvningshandikapp och arbetsuppgifterna är att serva kommuninvånare som önskar få sin tvätt tvättad, struken och manglad samt att få tvätten hämtad och levererad till dörr.

Tvättligan är det andra av tre prövningsställen i projektet.

De arbetsuppgifter som utförs i verksamheten kommer att innefattas under programområdet bokning och registrering. Exempel på arbetsuppgifter är att ta emot beställningar, registrera nya kunder och att hålla reda på leveranser. Här ska brukaren med hjälp av datorn självständigt kunna utföra de moment som ingår i arbetsuppgifterna.

Länk till Rapport VISITA i Pdf-format