Projektresultat VISITA

Visita är ett projekt ur Hjälpmedelsinstitutets programområde IT -i Praktiken. Projektstart 1999-10-01 och Projektslut: 2001- 10 31. Projektet genomfördes i Täby kommun, habiliteringen. Projektarbetet bedrevs i samarbete mellan Flexénita och Handitek AB.

Här kan du ladda ner rapport Visita i pdf-format

Rapporten är nu färdigtryckt och finns att beställa i Hi´s informationsbutik, beställningsnummer 02202

Sammanfattning av projektet vid ansökan var:

Med IT-teknik kan nya arbeten och arbetsuppgifter för personer med kognitiva funktionshinder skapas i arbetslivet och inom olika former av dagliga verksamheter.

Målet med projektet är att utveckla kompenserande datorprogram samt att utveckla en princip/metod för användning av programmen för att ge personer med kognitiva funktionshinder ett större utbud av möjligheter till nya arbetsuppgifter och arbeten inom olika verksamheter och branschområden som hotell, bibliotek, lager, registrering mm.

Projektet kommer att leda till radikala förbättringar för personer med kognitiva funktionshinder att få och behålla ett arbete både på den öppna marknaden och inom olika former av dagliga verksamheter. Brukaren medverkan har en betydande roll i utvecklingen av programmen och spridningen av resultatet.

Projektet skall dokumenteras i en rapport och med en professionellt inspelad video för att informationen skall kunna spridas på ett effektivt sätt. en viktig uppgift i informationsspridningen har FUB som också kommer att delta aktivt i projektet.