datorbaserade hjälpmedel
Projekt VISITA  

Ladda ner rapport Visita i Pdf-format 

Bakgrund

Sedan slutet av 80-talet har datorbaserade hjälpmedel börjat användas för personer med kognitiva funktionsnedsättningar såsom förvärvade hjärnskador, demens, utvecklingsstörning, autism mm. Stöd har även börjat ges till personer med psykiska funktionshinder.

Idag finns det dessutom en strävan att kunna erbjuda personer med kognitiva funktionsnedsättningar arbete, återgå till tidigare arbeten efter en skada, men också att få utvecklas och höja kompetensen i sitt arbete.

För att kunna erbjuda detta måste nya och bättre anpassningar på arbetsplatsen utvecklas.

De datorprogram som hittills utvecklats och som används har inriktning mot träning och viss typ av arbetsuppgifter.

I många fall använder man befintliga program, utvecklade för normalanvändare, och får då ofta svårigheter att hantera arbetsuppgiften på grund av utformningen av programmen.

Det finns inte idag några bra metoder eller program som på ett visuellt, konkret och enkelt utformat sätt skapar möjligheter att utföra reella arbetsuppgifter inom arbetsområden som bokning, registrering, logistik mm. Detta är områden, som tidigare inte getts möjlighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att arbeta med.

Målgrupp för projektresultat

Den primära målgruppen är personer med kognitiva funktionshinder och utifrån olika synvinklar innefattas personer med utvecklingsstörning, läs och skrivsvårigheter, hjärnskador, psykiska nedsättningar mm.

De brukare, som testar resultatet, är personer med utvecklingsstörning och de övriga innefattas i en förstudie där likvärdiga möjligheter, utifrån samma principmetod, med kompenserande datorprogram, jämförs och bedöms.

Det är naturligtvis viktigt att även sprida projektresultatet till berörda organisationer, personal inom vård och omsorg, platser där utbildning bedrivs, särskolan, politiker och andra beslutsfattare, och inte minst företag som kan tänkas anställa personer med kognitiva funktionshinder (borde vara alla företag!).

Självklart är idén med visuella program något som ”vi alla” har stor användning av. Tydliga och enkla program gör att vi kan arbeta effektivare och användning av symboler och bilder i program förtydligar arbetsinnehållet.

Att utveckla och arbeta med gränssnittet i olika program, som många användare kan använda är en viktig del i framtidens informationsteknologi.

I den takt IT och olika program utvecklas kommer vi alla snart att bli mer eller mindre handikappade om vi inte tänker till.