Jag vill tacka nedanstående personer som som hjälpt mig på ett eller annat sätt med att utveckla Åland FS scenery. Det är allt från programmvara till scasmmacros.
Ett stort tack!

 Bengt Larsson, Swedflight För programmeringen av scasmmacrona i Geomac.
 Lennart Arvidsson, Swedflight Lennart har ritat texturerna för hand. Man skulle kunna tro att det är fotografier. Denna man är en kostnär inom detta område.
 Hans Berg För hjälp med att leta kartor över Mariehamns flygplats. 
 Peter Jacobsson, ASD Marknadens absolut bästa scenery design program.
 Luftfartsverket Som försökte plocka fram kartor åt mig. Något som tornet i Mariehamn inte var det minsta intresserade av.
 Yngve Kero, Mariehamn Åland För hjälp med alla detaljer samt foton över Åland.


Copyright 1999, Mats Findell