Åland FS Scenery är ett detaljerat flygsimulator scenery över Åland och dess skärgård.
Åland FS scenery är endast provad med Microsoft Flight Simulator 98 men bör även fungera på tidigare versioner och Combat Flight Simulator.
Äntligen finns nu Åland FS scenery att ladda ner. I första versionen saknas exakta och detaljerade byggnader på Mariehamns flygplats. Dessutom saknas vindkraftverk och färjor med texturer.
Detta kommer att åtgärdas i senare versioner.


Copyright 1999, All rights reserved. Please read the legal terms.