Det finns människor av fem slag:
                        =====================================
Om någon inte delar               Den som ingenting vet
din uppfattning                 och inte inser att han ingenting vet.
försök att sätta dig in i hans.         *Han är en dåre - undvik honom!
      
                        Den som ingenting vet
                        och inser att han ingenting vet.
Bäst bland människor              *Han är okunnig - lär honom!
är den som gläder sig
över andras framgång.              Den som ingenting vet
                        och tror att han vet allt.
                        *Han är övermodig - testa honom!

Spottar man mot himlen             Den som vet
blir man blöt i ansiktet.            men inte är medveten härom.
                        *Han sover - väck honom!

                        Den som vet
                        och som vet med sig att han vet.
                        *Han är vis - följ honom!