Unofficial "Bättre en..."-collection, in Swedish!

Några Bättre en...-ramsor som jag samlat ihop sedan början på 80-talet. Ett slags ordlekar, uppbyggda på ett känt ordspråksmönster. Typ: Bättre en fågel i handen än tio i skogen. Jag började att samla på fräckis-varianter, då de är lite grövre och roligare än de vanliga rumsrena ordspråken. Kan Ni några fler som inte finns med här, får Ni gärna sända dom till mig! Ni som lätt chockas av vanliga alternativa ord för könsdelar bör inte läsa nedanstående roliga texter!!!
Bättre/Hellre underbar än topless.
Bättre ful i mun än ful i ansiktet.
Bättre råg i ryggen än säd i brallan.
Bättre en plaskfitta än en plastficka.
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk.
Bättre en back bärs än barsebäck.
Bättre en fimp i krattan än kramp i fittan.
Bättre en tia i handen än en tjuga i foten.
Bättre att frysa i tältet än att tälta i frysen.
Bättre tända ett ljus än förbanna mörkret.
Bättre en skinande vit än en vinande skit.
Bättre en back i hallen än ett hack i ballen.
Bättre en manlig gris än en grisig man.
Bättre en kuslig grek än en gräslig kuk.
Bättre en vecka i fjällen än en fjälla i veckan.
Bättre en häck i vagnen än en vagn i häcken.
Bättre en bulle per man än en balle per mun.
Bättre att sitta och pissa än att stå och missa.
Bättre en hatt i löven än en kratta i röven.
Bättre en kråka i näsan än en skata i sängen.
Bättre en kuslig grek än en gräslig kuk.
Bättre en tårta i vasken än en vårta på tasken.
Bättre en rövare i Polen än en polare i röven..
Bättre en rövare i poolen än en polare i röven.
Bättre reda i oordningen än oreda i ordningen.
Bättre en slummig skida än en skummig slida.
Bättre en kork i skumpan än en sork i rumpan.
Bättre en flaska i handen än en dunk i ryggen.
Bättre att springa i fel fil än att fila i fel springa.
Bättre med bladlöss i snåret än flatlöss i håret.
Bättre med lite skit i hörnen än ett rent helvete.
Bättre en kälke på vinden än en spark på tasken.
Bättre en spark på smalbenet än sex i arslet.
A positive anything is better than a negative nothing.
Bättre en dildo på hyllan än tio heteros på fyllan.
Bättre ludet hår i svängen än hårigt luder i sängen.
Bättre en brödrost i handen än tio råttbröst i skogen.
Bättre en ball Kalle i kanalen än en kall balle i analen.
Bättre gå på hal is och ha det glatt än gå i lera och sörja.
Bättre värdig och vederhäftig än häftig och vedervärdig.
Bättre att ta en mående fitta än att ta fienden med måtta.
Bättre att pissa i en stupränna än att stupa i en pissränna.
Bättre en hängmatta i parken än två hängpattar på marken.
Bättre upphunnen och omkörd, än omkommen och bortkörd.
Bättre lite kattpiss i salongen än en kass pitt i kalsongen.
Bättre en femma i handen än en etta med kokvrå utan dusch.
Bättre lite kattpiss i salongen än en kass pitt i kalsongen.
Bättre bortkommen och omkörd, än omkommen och bortkörd.
Nykter och städad som en eka eller full och kåt som en motorbåt.
I rather have a full bottle in front of me, than a full frontal lobotomy.
Bättre att tugga på ett knullgummi än att knulla med ett tuggummi.
Bättre att ha ryggsäcken på magen än att ha magsäcken på ryggen.
Bättre att ligga inne och slicka springa än vara ute och springa slinga.
Bättre en strömmingsfientlig främling än en främlingsfientlig strömming.
Bättre en blyg fan som hänger läpp än en blygdläpp som hänger som fan.
Bättre ha spolarvätska i en Taunus än en polares vätska i aunus! (skånska)
Bättre ett kanonskjut än att bli skjuten ur en kanon.
Bättre överviktig än skitviktig.
Bättre med en plattfisk än ett fittplask. (alt. tvärtom förstås.)
Bättre med ett organ som är fettfritt än ett som är fittfrätt.
Bättre en nalle i bilen, än en balle i Nilen.
Bättre med nykokta kräftor, än nykräkta koftor.
Bättre en dram i timmen än en timme i Drammen.
Bättre liten och rapp än stor och slapp!
Bättre en brödrost på ryggen än råttbröst på magen.

Ihopsamlade från olika källor och trevliga människor, under många år.

06-08-06: "Brödrosten #2"är insänd av Anna Svensson.
06-02-13: "Liten och rapp" är insänd av Mats i Göteborg.
05-10-07: "Drammen" är insänd av Tore Nilsson Markaryd, som förklarar att "en dram är liktydigt med en sup på norska, och Drammen är en stad som ligger någonstans söder om Oslo."
04-09-16: "nallen" och "kräftorna" är insänd av Börje.
04-06-15: "fettfritt" är insänd av Stefan.
04-04-19: "plattfisk" är insänd av Anders, som även skrev denna tungvrickare: "Sju sjösjuka sjuksköterskor skötte sjuttiosju könssjuka sjömän".
04-03-26: "skitviktig" är insänd av Monkan.
03-08-28: "Kanonen" är insänd av Jan.
03-08-04: Flera nya och gamla av "Bitmaster".
99-08-10: "Dildon på hyllan" insänd av "Skogskatten".
99-07-22: "Kattpiss" är insänd av Jörgen Elmér.
99-06-27: "Spark på smalbenet" är insänd av "Kobra".
99-05-04: "Manlig gris", "hatt i löven", "back bärs" och "ludet hår" är insänd av Lena P.
99-03-27: "Brödrosten" insänd av Martin.
99-01-16: "Vederhäftig" insänd av "Karl den Sure".
98-12-26: "Rövar-polarna i Polen" eller "poolen"-versionerna, och en lätt förändring av Konfucius: "Bättre tända ett ljus..." insänd av Lasse.
98-12-03: "Toppless" är insänd av Mattias Ekberg.
98-09-13: "Fjällen", "vagnen", "strömming" och "bladlös" är insända av "Sandvik".
98-09-10: "Motorbåten", berättad av Svante L.
98-08-05: "En femma i handen", insänd av jesper &" bandino".
98-07-26: "Plaskfittorna". Bygger på en sann händelse då vår sekreterare ville tala om för chefen att plastfickorna var slut, och hon råkade säga plaskfittorna, vilket följdes av en häftig rodnad. Av hänsyn kallade vi dem sedan för fiskplattor. Insänd av Karl Cinrot.
98-07-20: "Att gå på hal is och ha det glatt" är insänd av Cissi.
98-04-12: "Ett rent helvete" fick jag insänd av Göran i Botkyrka, tack för den.
98-03-03: De roliga om "tjuga" och "dunk" är insända av "Dagge" Stort tack!
98-03-03: "Oordningen" är insänd av Stig-Erik A. Blomquist! Tack för den!
98-03-02: "Omkommen och bortkörd", kom jag ihåg själv.
97-11-27: "Sorken i rumpan" och "Taunusramsan" är insända av "GUFF".
97-10-01: De två ramsorna "tältet" och "tuggummit" är insända av Cecilia R.

Skicka mig gärna flera "Bättre en..."-ramsor!
Adressen är: mats.orveland?swipnet.se
(Om du kom till denna sida direkt utan en meny till vänster, klicka här för att komma till startsidan!)