RUFS

RUFS är en e-postlista på Internet. Här kan familjer med barn från hela det forna Östeuropa prata barn och dela upplevelser som är speciella för oss som har barn vars utseende inte genast förklarar att barnet är adopterat.
Att ha "osynligt" adopterade barn är inte automatiskt enklare än att ha "synligt" adopterade barn, ibland kan det till och med vara svårare och då kan det vara skönt att ha någon med samma erfarenheter att dela detta med.
Listan är sluten, det betyder att man måste beviljas inträde och endast de som beviljats inträde har möjlighet att läsa och skriva på listan.
Idag är vi runt trettiotalet familjer på listan, de flesta med barn från Rumänien och Polen.
Är du intresserad av att vara med på listan? Gå in på Yahoos hemsida och anmäl ditt intresse.

FAS (Fetalt Alkhol Syndrom)

En del av barnen från Östeuropa, liksom en del barn födda i Sverige och andra länder, har fosterskador orsakade av moderns alkoholintag under graviditeten.
För dem som har barn med alkholskador eller annars är intresserad av denna problematik finns en förening, FAS-föreningen. Föreningen har en egen hemsida.

Barnen som blev kvar

Idag adopteras inga barn internationellt från Rumänien. Det betyder inte att barn inte blir övergivna men de får familjer inom landet i den mån det går. Ett sätt att ge barnen en familj i landet är SOS barnbyar. I en SOS barnby växer barnen upp i en familjegrupp med en barnbymamma. De får möjlighet att gå i skola och få en utbildning. Barnbyarna är beroende av stöd utifrån och alla kan vara med och stödja antingen ett enskilt barn eller en barnby genom att bli fadder. I Rumänien finns i dag två barnbyar. Vill du veta mer kan du läsa på SOS barnbyars hemsida, där kan du också anmäla dig som fadder.

Rumänienträffen

Varje försommar träffas familjer med barn från Rumänien för att umgås och ha trevligt tillsammans. För de vuxna är det ett tillfälle att dela
glädjeämnen och bekymmer med varandra och för barnen är det ett kärt återseende av vänner med samma bakgrund. Alla familjer som adopterat barn från Rumänien genom FFIA och som  fortfarande är medlemmar i FFIA  får en inbjudan till träffen.