Vägbeskrivning

Från Västerås rv 66 mot Ludvika efter Oti är det skyltat Högbyn
Från Ludvika rv 66 mot Fagersta och från Skinnsberg rv 68 mot
 Fagersta sedan rv 66 mot Ludvika

Banprofil

 

Tillbaka