Klicka på kattens olika delar, HUVUD, KROPP eller SVANS så får Du en utförligare beskrivning.

Huvudet Kroppen Svansen

Tillbaka till Perserns standard.

Uppdaterad 980722 av © VBK