Husbyfjöls Enahanda


Nummer1 Oktober1997 Årgång1 Pris:-Sån här skit kan man väl inte ta betalt för?

Lyckad studieresa

Husbyfjöls starke man,kommunalrådet Lisse Berg,
anser att den nyss avslutade studieresan har varit en
av de mest lyckade han varit med om. -"Nästan lika ball
som Hamburg", intygar Lisse.

Det bästaste me´såna härna reser ä att de e´gratis
allt liksom, å att inga kärringar e´me´; för att de inte
ska bli så dyrt alltså. Man måste ju se till skattebetalarnas
bästa, menar Lisse Berg.

Med på resan var även partikamraten Guran Andersson från
Höftpartiets Tranåsavdelning.På bilden nedan demonstrerar
han för Lisse Berg den inre styrka han genom
sin tro fått av Gud.

En nöjd
Lisse Berg
berättar om
sina omtumlade
upplevelser

Lisse Bergs partikamrat,tillika
pygmepastor i S:t Görans
församling i Tranås, Guran Andersson.

Om utifall någon skulle
påstå något spy-digt om vad som hänt på hemresan
så vill jag å det bestämdaste vidhålla att den gick
utan några som helst incidenter...
Meddelar Höftpartiets talesman Urban Hjärne
till Husbyfjöls Enahanda.


NU FINNS ÄVEN NR 2 UTE !!! KOLLA IN---->

Vid pennan- SÅL.