Vad är konservatism?

 

Politiskfilosofisk syn på begreppet konservatism

Konservatism i svenska partier - B-uppsats 1993

Konservatism och Liberalism - går de att förena?

Har konservatismen bytt bo? - artikel om konservatism i Kd resp. M 1999

 

Vi bör ha ett öppet sinne för nya idéer men vara noga med att inte uppta dem reservationslöst. Nya idéer måste få växa och slå rot i den egna idétraditionen, en tradition som skiljer sig mellan olika tider och platser.