Kjelléns politiska filosofi

 

Kjellén och hans kritiker

(C-uppsats om Kjelléns geopolitik, internationella analyser och den kritik de utsattes för)

internet sida (ej noter), word dokument

 

Tvĺ olika folkhem

(D-uppsats om Kjelléns socialpolitiska idéer jämförda med P-A Hanssons)

internet sida (ej noter), word dokument

 

Kjelléns förhĺllande till socialdemokratin

(Tal hĺllet vid Kjellén symposiet vid Uppsala Skytteanum 1998)

internet sida (ej noter), word dokument

 

Brytningstider

(Manus till artikel publicerad i Contextus - forum för konservatism rörande Kjellén och konservatismen)

internet sida (ej noter), word dokument