Apportering

Att apportera är för de flesta hundar ett stort nöje. Hur många har inte haft valpar, och för den delen även vuxna hundar, som bär omkring på både det ena och det andra i munnen. Själv vet jag hundar som efter en vanlig promenad har länsat sin rastrunda på allehanda saker och då inte alltid med föremål som uppskattas av matte eller husse. Vill man bara aktivera sin hund så behöver man alltså inte lägga så stor vikt i hur hunden apporterar, det fixar hunden oftast själv. Ska man däremot tävla med sin hund kanske det kan vara av vikt att lära in hunden att apportera på "rätt" sätt. Med rätt sätt menar jag då det som ska resultera i betyg 10 på tävling.

Apportering i tävlingssammanhang finns i många former så det är viktigt att få hunden att göra det rätt så att man inte förlorar en massa onödiga poäng på en slarvig apportering. Om vi talar om både bruks och lydnad ska hunden vid olika sammanhang och klasser apportera träapporter, metallapporter, tungapporter (4 kg) och vittringspinnar samt olika föremål vid sakstövningen.

Mycket kan gå fel när hunden apporterar men när jag ser hundar på tävlingar så är det framförallt 3 saker som ofta visar sig: ovilja att lämna ifrån sig apporten (hunden tar omvägar och "leker" innan den kommer in för att lämna ifrån sig apporten), att hunden tuggar på apporten samt att tempot oftast är snabbare till apporten än tillbaka till föraren. Nu finns det ju olika sätt att lära sin hund att apportera på men det jag kommer att beskriva här bygger på att man delar upp momentet i olika delar just för att undvika ovannämnda "fel". För oss kanske apportering är ett moment men för hunden är det betydligt flera.. För egen del så delar jag in det i sju olika delar. Fördelarna med detta är att om något blir fel så tränar jag bara på den del där felet är. Exempelvis: om min hund tuggar på apporten så är det mycket tveksamt att få den att sluta med det genom att kasta apporten och när hunden sen tar upp den kräva att den ska hålla fast utan att tugga. Har jag istället delat upp momentet i olika delar så behöver jag då bara träna den del som är "hålla fast". De sju delar som jag tycker hunden ska hålla reda på är:

1.Sitta fot (som ju är innan hunden får apportera)
2.Springa till apporten.
3.Ta upp apporten
4.Hålla fast apporten utan tugg.
5.Springa in med apporten.
6.Sitta fot med apporten.
7.Lämna av apporten.

Så hur lär jag då in hela momentet? För enkelhetens skull så är det enbart träning med träapport jag beskriver. Till att börja med så är en grundförutsättning att hunden redan har ett utvecklat föremålsintresse, har den inte det bör detta tränas upp först. För att undvika tugg och att hunden vill behålla apporten själv så börjar jag med att lära hunden att hålla fast apporten, utan tugg, i min direkta närhet. Miljön jag väljer vill jag ha så störningsfri som möjligt så därför är det egna hemmet den plats jag börjar på. Utrustad med nåt jag vet att hunden tycker om (köttbullar, hundgodis etc) och en träapport börjar jag med att få hunden att ta apporten i munnen. Effektivast är att apporten kommer från sidan, vid mungipan, och sen vinklas in i munnen. Hela tiden håller jag i apporten. Så fort hunden har slutit käkarna om apporten berömmer jag och byter mot en köttbulle, innan hunden eventuellt hinner tugga på apporten. Inga kommandon behövs ännu.Denna övning kan göras en 5-6 ggr och sen paus så hunden hinner smälta vad som hänt. Denna övning kräver lite tid och kan därför göras ofta.

Nästa steg är att en kort stund släppa apporten när den är i munnen på hunden, sen återigen byteshandel med köttbulle. Denna övning har 2 fördelar. Du kan kontrollera att hunden inte tuggar och övningen sker så att hunden aldrig får anledning att behålla apporten för sig själv. Den får ju hela tiden en belöning för att släppa apporten OCH får sen ta apporten igen. Vilken hund anser att den går minus på en sån bra affär? så småningom ska tiden den håller apporten i munnen utökas innan belöningen kommer. Om hunden börjar tugga kan man puffa till apporten lite lätt, detta får då till följd att hunden griper hårdare om apporten och tuggandet slutar. Beröm i detta läge är väldigt viktigt så att hunden vet att det är rätt beteende att inte tugga. Att banna hunden är oftast ingen lösning då ju hunden kanske ännu inte vet vad som är rätt. Nu kan man så smått även lägga in kommandot "apport" i övningen.

Nästa steg är att "råka" tappa apporten precis framför hunden, säga "apport" och när hunden tar upp den snabbt byta mot belöning. Går detta bra har man nu lärt hunden att ta upp apporten och viljan att lämna den till husse/matte för att få beröm/belöning. Så småningom lägger man apporten längre och längre ifrån sig. Om hunden snabbt hämtar apporten på ditt kommando så är övningarna inomhus till viss del klara. Parallellt med detta kan man även träna på att få hunden att sitta fot med apporten i munnen. Variera övningarna så det inte blir tråkigt.

Nu är det dags att gå ut i skogen. Till att börja med så jobba på samma sätt som du gjorde i hemmet, ha hunden nära dig och jobba hela tiden på att röra dig ifrån hunden så att han kommer till dig med apporten. Vill du ytterligare förstärka hundens vilja att komma till dig så ta hjälp av en medhjälpare. Medhjälparen håller i hunden och du står 20 meter ifrån och lockar på honom. Precis innan medhjälparen släpper hunden så stoppar han apporten i munnen på hunden. Hans enda tanke just nu bör vara att komma till dig så fort som möjligt, att han dessutom har med sig en apport bekommer honom inte. Byt mot belöning. Nästa gång samma sak men hjälpföraren kastar apporten så den hamnar mellan dig och hunden. När han släpper hunden så springer den mot dig och tar upp apporten på vägen. Denna övning gör att hunden får en stark vilja att komma till dig så fort som möjligt utan att vija behålla apporten för sig själv. Fungerar detta så är det dags att prova samma sak på appelplanen, första gångerna så störningsfritt som möjligt.

Nästa steg kan vara att lämna sin hund med apporten i munnen, gå 10 meter bort och kalla in, lägga apporten på marken framför hunden, gå bort 10 meter och kommendera apport. Lägga apporten bakom hunden, gå bort 10 meter osv. Genomgående är att jag hela tiden jobbar på att hunden ska komma till mig så fort som möjligt med apporten.

Fungerar detta bra så kan jag ha hunden fot, GÅ ut och lägga apporten på avstånd,
tillbaka till hunden och göra en apportering. Här måste min fantasi komma in så att hunden alltid tycker att övningen är rolig och det bästa ska hela tiden vara att komma
in med apporten till dig, det är då hunden går plus på övningen. Hittills har jag inte ställt några krav på hunden att den ska in fot utan jobbar mest med fart och vilja att
komma till mig men så smått kan jag lägga in ett fotkommando när hunden kommer med apporten. Den sista öving jag gör är att kasta apporten men då mest för att se att hunden kan sitta kvar utan att tjuvstarta. Har de tidigare övningarna varit rätt så är denna sista övning mest en kontrollfunktion på att det färdiga momentet är klart. Har jag nu jobbat bra så har jag förhoppningsvis en bra apportör. Slutligen några saker att tänka på:

-Uppmuntra så tidigt som möjligt hundens föremålsintresse, det är nödvändigt inte bara för apportering utan för brukset överhuvudtaget.

- Lägg ned mycket tid på förstaövningen, att hunden ska hålla fast utan att tugga. Apporteringen kan vara hur bra som helst men tuggar hunden så blir poängen dålig.

- Ställ inga krav på lång tid, lek hellre in momentet. Krav för tidigt brukar medföra segare hund.

- Använd din fantasi så övningarna aldrig blir tråkiga, variera. Samma övning för ofta ger seg hund. Lägg apporten bakom ett hinder, i dikeskanten på appelplan, smyg iväg med den medan hunden får sitta kvar. Det finns massor med sätt att göra apporteringen roligare.

- Hunden ska alltid gå plus på övningen, då blir viljan att komma till dig med apporten större. Byteshandel slår nästan alltid krav och svordomar.

- Ingen hund är den andra lik. Vilken del som just DU måste lägga ned mest tid på vet bara du.

- Bakslag får alla, tro på det du gör. Att ständigt byta inlärningsmetod förbryllar bara hunden.


Det viktigaste av allt: ha roligt med din hund!

Lycka till!

Tillbaka till träningstips >>