VÄGGUTTAG

Härunder presenteras vägguttag från olika tidsepoker och utföranden.

Att åldersdatera installationsmateriel är mycket svårt. Typnr. o.s.v förekommer nästan aldrig. Dessutom tillverkades vissa prylar nästan helt oförändrade i över 30 år ibland. Åldersdateringarna jag har gjort här är grundade på äldre litteratur (handböcker, instr,böcker, grossistkataloger m.m), gamla foton, minnen från äldre montörer. I viss mån kan man gissa åldern på prylarna genom material och utseende, även på den tekniska uppbyggnaden, men som sagt, mycket ang. åldern är gissningar. Därför behöver jag din hjälp som besöker sidan. Är det några grejor du känner igen och kanske kan relatera dem till ex.vis någon byggnad och förhoppningsvis vet ungefär hur gammal byggnaden är/var, eller har annan information, snälla, hör av er då så är jag oerhört tacksam.

utökas efterhand med text.

 

 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1895-1920

Fabrikat: . . . . . . . .Material: Svart(Mörkgrön)-glaserad porslin. Monterad på träplatta.

För knopplednings-installation.

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1895-1920

Fabrikat: . . . . . . . .Material: Svart(Mörkgrön)-glaserad porslin. Monterad på träplatta.

För knopplednings-installation.

 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1920-30-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1920-30-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 2-vägs, ca 1940-talet

Fabrikat: Alpha Sundbyberg Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1930-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1930-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1930-talet

Fabrikat: Berker Material:

 
 

Vägguttag, infällt 1-vägs, ca 1920-talet

Fabrikat: ........ Material: Kontaktbrunnen i bakelit, tapetskyddet i glas med snedslipad kant.(det vita är
en bit tapet).

De första infällda apparaterna kom redan 1914, men slog nog inte igenom förrän in på 1920-talet. Säkert p.g.a dyrare inst.kostnader med infällt.

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat, ca 1940-50-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt jordat, ca 1940-50-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

Jordade vägguttag användes vid den här tiden nästan bara i köket i närheten av vasken, där man kunde ansluta kokplattor och andra köksapparater som var skyddsjordade.

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca 1930-40-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca 1930-40-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca 1940-talet

Fabrikat:Alpha, Sundbyberg Material:Tack till Carl Johan H. för dateringshjälp.

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca 1940-50-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca 1940-50-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca 1950-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 2-vägs, ca 1950-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 2-vägs, ca 1950-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 2-vägs, ca slutet 1950-60-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt jordat 3-vägs, ca slutet 1960-70-talet

Fabrikat: Presto Material:

 
 

Vägguttag, infällt jordat, ca 1960-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt jordat, ca 1950-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 2-vägs, petskyddat, ca 1950-talet

Fabrikat: Eljo, Båstad Material:

 
 

Vägguttag, infällt jordat 2-vägs, petskyddat, ca 1950-60-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat 2-vägs, petskyddat, ca 1960-talet

Fabrikat: Eljo, Båstad Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 3-vägs, ca 1950-talet

Fabrikat: Berker Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat 3-vägs, petskyddat, ca 1960-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt jordat 2-vägs, ca 1970-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 3-vägs, ca 1950-60-talet

Fabrikat: Alpha, Sundbyberg Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt ojordat 3-vägs, ca 1960-talet

Fabrikat: Alpha, Sundbyberg Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat 3-vägs, ca 1960-talet

Fabrikat Alpha, Sundbyberg Material:


Tack till Carl Johan H. för dateringshjälp.

 
 

Vägguttag, infällt jordat 2-vägs, ca slutet 1970-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt jordat, ca slutet 1970-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat,ca 1950-60-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

För 110V likspänning.

 
 

Vägguttag, infällt 3-fas+N+jord, ca 1940-50-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

Perilexuttagets föregångare (se nedan). Oftast använt som spisuttag.

 
 

Vägguttag, infällt 3-fas+N+jord (Perilexuttag 15A), ca 1960-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

Oftast använt som spisuttag. Efter ca slutet av 1960-talet ändrades märkströmmen från 15A till 16A, som är dagens standard.
Liggande mittstift(skyddsjorden)= 15(16)A
Stående mittstift= 25A

 
 

Vägguttag, infällt jordat, med lock, ca 1960-talet

Fabrikat: ABL(?) Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca 1970-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat, ca slutet 1960-70-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt ojordat 2-vägs, ca slutet 1960-70-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, infällt jordat, ca slutet 1960-70-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material:

 
 

Vägguttag, utvändigt 1-fas+N+jord, 2-pol frånskiljning, ca 1930-talet

Fabrikat: LK (Lauritz Knudsen) Danmark Material: Bakelit

Flatstiftskontakter i kontaktbrunnen.

 
 

Vägguttag, utvändigt 1-fas+N+jord, 2-pol frånskiljning, ca 1910-20-talet

Fabrikat: LK (Lauritz Knudsen) Danmark Material: Porslin

 

 
 

Vägguttag, utvändigt 3-fas+jord, 3-pol frånskiljning, ca 1910-20-talet

Fabrikat: LK (Lauritz Knudsen) Danmark Material: Porslin (och trä)

En kul detalj är locket. Det är snidat i trä, förmodligen sedan originallocket i porslin gått sönder. Inget "slit & släng" här inte.

 
 

Vägguttag, utvändigt, kapslat, 2-vägs jordat, med lock, ca 1950-60-talet

Fabrikat: . . . . . . . .Material: