STICKPROPPAR
&
SKARVUTTAG

Har du synpunkter på något här, tveka inte, maila mig.

 

STICKPROPPAR

 
 
porslin ca 1900

porslin ca 1910

porslin ca 1918

bakelit ca 1928
 
 
bakelit ca 1932

bakelit ca 1935

bakelit ca 1940-50

bakelit ca 1937
 
 
isolit ca 1940-50

isolit ca 1940-50

bakelit ca 1950

bakelit ca 1950-tal
 
 

bakelit ca 1949bakelit ca 1953


bakelit ca 1958

gummi ca 1965
en av de första hel-gjutna propparna
 
 
härdplast ca 1960
dansk propp (jordad)

bakelit ca 1950
för 110V likspänning
(snedvinklade flatstift)

?

..........
 
 
............

bakelit ca 1940-50
spispropp 3F+N+J

..........

 
 

SKARVUTTAG

 
           
           
           
           
           
 


"TJYVNALLAR"

Skånsk benämning på lamphållarproppar med inbyggda skarvuttag(=alltså uttag för stickproppar).

Längst ner 3 st skarvuttag som man gängade i istället för glödlampan när man behövde ett uttag för stickproppar.
I tidiga bostadsinstallationer fick man betala avgift för hur många uttag som fanns installerade.
Dessa "tjyvnallar" var ett sätt att undvika "uttagsavgiften".

 
 

 
 
 
 

3-vägs förgrening ca 1935-45