INNEHÅLL

Introduktion,
(hur det hela började)

Bilder från
samlingarna


Starkströms materiel:

Strömbrytare
uppdaterad: 20/9

Vägguttag
uppdaterad: 20/2

Tryckknappar för
trappbelysning

Sladdströmbrytare

Stickproppar &
Skarvuttag

Belysning

Dosor & Rör

Säkringsmateriel

Kabel & Klammer
uppdaterad: 16/3

Elcentraler &
Huvudbrytare
uppdaterad: 24/11

Kopplingsur, Reläer
& Trappautomater

uppdaterad: 22/3

Visarinstrument

Förpackningar

Teletekniskt materiel:

Dörrtryckknappar

Fallklafftablåer

Telefoni
uppdaterad: 15/3

Radioapparater
uppdaterad: 7/10

Ur-anläggningar
Ny sida 22/3

Diverse:

Hushållsapparater

Verktyg

Ficklampor
Ny sida 24/11

Batterier

Länkar
uppdaterad: 7/10