HCP VÅREN 2003.

HCP-% för våren-03/parbildning SNITT +HCP OBS! Dessa hcp gäller vid hcp-tävlingar. Beräkn. sker sålunda att procentalen gånger dubbeltmedel läggs till
inspelat resultat. Alve Andersson Ingvar Hansson 45,5 10 Anna-Lisa Larsson Ce-Ge-Ekelund 55,9 0 Bo Lenntoft Ingvar Steneram 54,3 1 Börje Andersson Henry Pettersson 48,4 7 Börje Hörstedt N-E Nilsson 47,2 8 Erik Jeppsson Edmund Svensson 43,6 11 Gert Borgquist Ce-Ge Ekelund 51,1 4 Hasse Igeby 48,7 7 Ingrid Ek Leif Nilsson 51,3 4 Ingvar Lundin John Petersson 51,2 4 Kerstin Pennsäter Sven Pennsäter 47,6 8 Margareta Borgquist Percy Borgquist 51,5 4 Sven-Åke Sandberg Per Stackerud 51,5 4 Tord Olsson Nils Erlandsson 55,5 0

[hemsida] [Spelprogram HT 02-VT 03] [BRIDGE]