HCP HÖSTEN 2003.

HCP-% för HÖSTEN-03/parbildning SNITT +HCP OBS! Dessa hcp gäller vid hcp-tävlingar. Beräkn. sker sålunda att procentalen gånger dubbeltmedel läggs till
inspelat resultat. Alve Andersson Ingvar Hansson 13 Bo Lenntoft Hasse Igeby 4 Börje Andersson Henry Pettersson 6 Börje Hörstedt N-E Nilsson 4 Erik Jeppsson Edmund Svensson 11 Gert Borgquist Ce-Ge Ekelund 3 Ingrid Ek Leif Nilsson 4 Ingvar Lundin John Petersson 0 Kerstin Pennsäter Sven Pennsäter 10 Margareta Borgquist Percy Borgquist 9 Sven-Åke Sandberg Per Stackerud 2 Tord Olsson Nils Erlandsson 4 Ingvar Steneram 1 Bengt Persson - Jan Franzén 14

[hemsida] [Spelprogram HT 03-VT 04] [BRIDGE]