Resultat, torsdagen 9 nov 2000

Mårtenstävling Omg.2

Partävling, 11 par, 27 brickor,9 ronder
TL:Gert Borgquist, medel: 123 p

1 Anna-Lisa Larsson - John Petersson		168 p	Bp 22
2 Ingrid Ek - Leif Nilsson			162 p	Bp 15
3 Kerstin Pennsäter - Sven Pennsäter		155 p	Bp 10
4 Barbro Dahlqvist - Jan Franzén		153 p
5 Ingvar Steneram - Willy Dehlin		145 p	
6 Börje Andersson - Gert Nilsson		131 p
7 Hasse Igeby - Folke Lundell			125 p
8/9 Sven- Åke Sandberg - Per Stackerud		122 p
 Börje Hörstedt - Gert Borgquist		122 p
10 Bo Lenntoft - Edmund Svensson		103 p
11 Alve Andersson - Ingvar Hansson		 94 p
 Slutresultat
1 Barbro Dahlqvist - Jan Franzén			330 p
2 Anna-Lisa Larsson - John Petersson/Ingvar Lundin	320 p
3 Ingrid Ek - Leif Nilsson				312 p
4 Börje Andersson - Gert Nilsson			292 p
5 Ingvar Steneram - Willy Dehlin			277 p
6 Hasse Igeby - Folke Lundell				262 p
7 Sven- Åke Sandberg - Per Stackerud			259 p
8/9 Alve Andersson - Ingvar Hansson	 		249 p
 Kerstin Pennsäter - Sven Pennsäter		 	249 p
10 Ce-Ge Ekelund/Börje Hörstedt - Gert Borgquist	247 p
11 Bo Lenntoft/Erik Jeppsson - Edmund Svensson		203 p


Vinpoängligan.
100 p ger 1st flaska vin!!

Alve Andersson		 0 p
Ingvar Hansson	 	 0 p
Sven- Åke Sandberg	 40 p
Per Stackerud		 40 p
Ingvar Lundin		 5 p
John Petersson	  	 5 p
Erik Jeppsson		 50 p
Edmund Svensson 	 50 p
N-E Nilsson		 75 p 
Knut Rosvall		 75 p
Ce-Ge Ekelund	 	 15 p
Gert Borgquist	 	 65 p
Ingvar Steneram		 75 p
Willy Dehlin		 75 p
Jan Franzén		 0 p
Barbro Dahlqvis	 	 50 p
Ingrid Ek		 0 p
Leif Nilsson		 0 p
	 

[hemsida] [Spelprogram HT 00-VT 01] [BRIDGE]