Resultat, torsdagen 7 febr 2002

ALLEMANSKVAL
Barometer, 11 par, 27 brickor, 9 ronder
Start kl 18.30 TL: Leif Nilsson, medel:108 p

1 Ingvar Steneram - Willy Dehlin		123 p	Bp 22	Vinp  75
2/3 Sven- Åke Sandberg -  Per Stackerud		122 p	Bp 13	Vinp  40
  Ingvar Lundin - John Petersson		122 p	Bp 13	Vinp  40
4/5 N-E Nilsson -  Börje Hörstedt 		118 p
  Ce-Ge Ekelund - Gert Borgquist		118 p
6 Ingrid Ek - Leif Nilsson			113 p
7 Börje Andersson -  Henry Pettersson		106 p
8 Åke Svensson - Bo Lenntoft			 97 p
9 Lazslo Szarka - Hugo Härnelöv			 92 p
10 Kerstin Pennsäter - Sven Pennsäter		 91 p
11 Nils Erlandsson - Tord Olsson		 90 p

OBS!!Hänsyn till handikapp har ej beräknats.

Omdöme. Jämn tävling!!


RESULTATLISTA SCORER Vinlistan

[hemsida] [Spelprogram HT 01-VT 02] [BRIDGE]