Länkar

 
Adresserna har som syfte att ge exempel på bra hemsidor med mycket material relaterat till respektive rubrik. Här finns också exempel på mer specifika sidor som ger begränsade smakprover på vad nätet har att erbjuda. Länklistan gör däremot inga anspråk på att var en heltäckande lista. Den utgör en starthjälp och en exempelsamling.

Större länksidor

Svenska Matematiklänkar

Listan - Matematics Recources on the Internet, innehåller ett otal länkar till nätet ordnade i ämnesområden. Den täcker väldigt mycket. Av nationella rubriker kan nämnas institutioner, skolor, myndigheter samt en mycket omfattande länklista. Har sökrutin. Sidan innehåller också länken Math Resources som leder till en stor samling utländska matematiska länkar organiserade efter matematikområde. Innehåller också en samling söksidor samt mycket annat.
SUNETs WWW-index:Matematik
Svenska universitetsnätets sida för matematikresurser. Tar i första hand upp svenska sådana bl.a. fråga Lund. Matematiska Institutionen i Lunds frågesida. Här finns adresser till institutioner och andra forskningsresurser, samt många andra länkar till matematiksidor även utländska.

Länkskafferiet Matematik
Länkar till div matematiksidor svenska och utländska. Har rubrikerna; analys, de fyra räknesätten, geometri, matematiska lekar, mått & vikt, räkna med symboler (algebra). Har sökrutin för länkskafferiet samt en ämnesordlista som visar antal artiklar.

The Math Forum Home Page
En mycket bra strukturerad och heltäckande resurs att bläddra sig fram i. Den är gigantisk. Ordnad efter ämnen i ett bibliotek. Har också index efter nivåerna k-12, college samt advanced math. The Math Forum Internet Mathematics Library har också flera andra rubriker samt en sökrutin för sidorna. Mycket innehållsrik och rekommenderas som en av de första att använda eftersom den har ett sökverktyg som tillåter dig att på ett enkelt sätt specificera såväl ämne som skolnivå.

Mathematichs Archive Univ of Tennessee
Har följande huvudrubriker: Topics in Mathematics, Software, Teaching materials, övrigt samt länksida och söksida. T.ex. erbjuder rubriken "k-12 teachingmaterials" följande; lesson plans, softeware, topics in mathematics, contents and competition samt övrigt. Att rekommendera är  Calculus Resources On-line som är en mycket omfattande resurs på analysområdet eller K-12 Teaching Materials.

Geometry net, MA, MF, MG samt YM
Presenterar matematiksidorna hos Math Archives, Math forum, Math Guide samt Yahoo math. Portalen söker alltså såväl i de egna listorna som på nätet i övrigt. Här finns länkar, shareware, lektionsplanering, allt organiserat enligt ämnen. Täcker det mesta från grundläggande matematik till biografier över kända matematiker. Den är lätt att bläddra i och är strukturerad med många bra rubriker. Den är nog en av de bästa utgångspunkterna man kan ta för en resa in i internets matematikvärld. Det mesta av materialet ligger dock på en nivå som normalt överstiger gymnasiets, men under rubriken Basic Math hittar du mycket som är på rätt nivå. Om man går in på (Basic Math; Calculus ) får man upp adresser till 1.000 sidor så det gäller att försöka använda sökverktyget samt att formulera sig så att man snävar in på det man verkligen vill ha tag i. De påstår sig ha världens bästa matematiksökverktyg, så prova !

Maths online Vienna
Stor sida - inte minst när det gäller applets, räknare och andra verktyg för matematik har också en gedigen länklista. Den är tvåspråkig, tyska och engelska.
Online tools - ger direkt över 60 verktyg att använda samt länkar till fler.
Topics - ger länkar till matematikverktyg ordnade efter ämne.
Collections - innehåller en lista till de flesta stora och kända sidorna men också en hel del andra.  Den ger korta presentationer av resurssidorna som kan vara till viss vägledning.

Yahoo! Science > Mathematics
Yahoo´s matematiklänkar ordnade ämnesvis i ett index. Här finns också en sökfunktion.

Eric Weisstein's World of Mathematics
Denna sida är tyvärr stängd sedan 001023 men förtjänar att bevakas då den förhoppningsvis kommer att öppnas igen. Detta är enligt dem själva ett heltäckande uppslagsverk. Den har alltså en kortfattad beskrivning av begrepp och satser som man bläddrar sig fram genom. Sajten har byggts upp under mer än tio års tid och är organiserad efter ämnen samt har ett alfabetiskt register.

Karl's Calculus Tutor
En stor sökbar resurs. Värda att nämna är rubrikerna; Math notation over the Web, Why learn Calculus, Number systems and their properties,  Limits, Continuity, Derivatives, exponentials and logarithms, Integrals men här finns också mycket annat.

Algebra.help -- Calculators, lessons, and resources!
En stor sida som är avsedd att vara en hjälp för att lära sig och för att förstå algebra. Den har kalkylatorer som visar alla steg och inte bara svaren samt interaktiva worksheets och länkar till många andra resurser.

Math Resources
En stor samling matematiska länkar organiserade efter matematikområde. Innehåller också en samling söksidor.

Calculus@Internet
Ett sökverktyg för matematiksidor på internet. Du skriver in dina sökord och får tillbaka en lista med sidor relaterade till det du sökt. Alla sidor är dessutom ordnade i kategorier och du kan stega dig fram genom dessa. Varje kategori har sedan underkategorier.

Mathematics Education Resources
    Detta är en mycket välstrukturerad hemsida som har ett antal, inte för många, men väl valda länkar. Problemlösning, talteori samt mycket annat finns representerat.

Undervisande, illustrerande matematiksidor

Matematik på nätet
Läs om matematikens historia, fråga doktor matte, ekologi i matematiken, enhetsomvandlare, geometri-multimedia, magisk matematik, m.m.  Här finns grafer och grafik för att illustrera derivata, differential, volym, funktioner m.m. Kaosteori har också en rubrik.

Undervisning matematik på WWW
En samling sidor som erbjuder interaktiv undervisning i matematik. Innehåller länkar till många av de stora sidorna.

Den Virtuella Skolan
  Detta är ett internetbaserat pedagogiskt projekt som är under uppbyggnad. Det är tillsvidare öppet för alla men kommer med tiden att stängas för andra än registrerade elever. Det utgör ett intressant exempel på hur internet kan användas i undervisning.

Matematiska Formler och satser för gymnasiet
Formel- och satssamling med presentation av de viktigaste satserna för gymnasiets matematik. Denna är av helt traditionellt slag men ganska heltäckande och är närmast att karaktärisera som en stor formelsamling.
Visual Calculus
Detta är en samling moduler som kan användas vid studiet eller undervisningen i "calculus". Indexsidans rubriker är; Pre-Calculus, Limits and Continuity, Derivatives, Applications on Differentiation, Integration, Applications on Integration samt Sequences and Series. Ursprungligen inriktade sig denna sida på användningen av data i matematikundervisningen men har numera även lektioner, interaktiva moduler samt tävlingar och övningsexempel. Lektionerna (tutorials) omfattar genomgång med integrerade interaktiva moduler  för övning och illustration.
Matsyear2000 Matematiklektioner
Mathsyear2000 innehåller, förutom en del olika spel och aktiviteter, bra lektioner i gymnasiematematik under rubriken "Alevel." Här finns genomgång av algebra, binominalfördelningen, derivata, funktioner, potenser, integration, logaritmer, numeriska metoder, sannolikhet, statistik och trigonometri.

The Math Forum - Math Library - High
Ett antal länkar till lektioner, projekt, aktiviteter och annat på internet. Allt sorterat efter skolnivå. Här finns Veckans problem, gamla och nya, internetjakten m.m. Indexsidan är organiserad efter rubrikerna;  High School (14-18), High School Teachers Place och Adult Education men eftersom sidorna är så många finns där också en sökrutin, där man anger skolnivå, matematikområde samt sökord.
Karl's Calculus Tutor
Bra genomgångar av allt från gränsvärden till derivata och integraler samt mycket mer. Huvudrubriker är; Number Systems and their properties, Limits, Continuity, Derivatives, Applications of Derivatives, Exponentitials and Logarithms, Trig. Functions, More Tricks with Derivatives, Integrals and Methods of Integration. Sidan är under utveckling och mer kommer. Den har också sökrutinen Free Find.

Calculus@Internet
Många sidor ordnade i underrubrikerna; Theorem, Kurvritning, Gränsvärde, Förändringskvot, Extremvärde, Approximation och Deriveringsregler. Har sökfunktion. Den innehåller många bra artiklar och genomgångar. En del utgör rena träningsupplägg för att lära sig använda begreppet. Mycket är dock på en högre nivå så man får leta lite extra.

Mathematics Encyclopedia
Ett uppslagsverk över olika matematiska satser och begrepp. Ordentliga och relativt uttömmande artiklar med bra illustrationer. Detta är en gratis resurs som fungerar genom att användarna själva erbjuder egna artiklar till publicering.

MathSoft Constants
Här presenteras en rad matematiska och andra konstanter, t.ex. gyllene snittet, den naturliga logaritmen, Pythagoras konstant, Arkimedes konstant samt många fler. En länklista med adresser till besläktade sidor finns också .
www.webmath.com/index.html
En steg för steg hjälp med att lösa olika matematiska problem. Här visas alltså varje steg i lösningen klart och tydligt. Områden att välja mellan är; Pre-algebra, Algebra I & II, Geometry & Trigonometry, Calculus, Data Analysis & Statistics samt Real world math.

Math Refresher Map
 Denna sida erbjuder genomgångar under rubrikerna; definition, find and use, basic operations samt exerciseproblems m.m. Sidan presenteras som en karta och det är bara att klicka sig in på det område som verkar intressant.

Course Materials from the Geometry Center
Presentation av innehåll och material i ett antal kurser och projekt. Ett ex. är Science U som handlar om att undersöka matematik och vetenskap. Här finns interaktiva resurser, artiklar, klassrumsmaterial om symmetri, solsystemet och mycket annat. Fler rubriker är; Technology in the Geometry Clasroom, Communicating Math with Hypertext, Geometry and the Imagination m.m.

Dave's short course in trigonometry
Det här är en liten trevlig introduktion eller genomgång av trigonometrins grunder och väsen. Den är mer eller mindre självgående och den intresserade eleven bör kunna klara sig själv i ganska hög grad.

Lessons
Här finns ett antal planeringar för olika matematikmoment. Varje lektion presenteras med förkunskapskrav samt instruktioner. Lektionerna omfattar områdena; Number and Operation Concepts, Function and Algebra Concepts, Geometry and Measurement Concepts, Probability and Data Analysis Concepts.

Modeling Population Growth
En uppgift som går ut på att med hjälp av differentialekvation skapa en modell för tillväxt i en population.

Interaktiva matematiksidor

Matematiska verktyg
 Denna sida innehåller matematiska verktyg från Pauliskolan i Malmö. De består av programmerade kalkyldokument i Microsoft Excel och kräver alltså Excel 97 eller nyare. De kan delas upp i två grupper. 1) Grafverktyg som tränar förståelsen för hur parametrar påverkar grafers utseende samt 2) andra verktyg som mera tränar grundläggande matematiska begrepp. Verktygen består av ett kalkylblad med tillhörande uppgifter som skall lösas.

Trianglar med JavaScript
En genomgång av de grundläggande begreppen och satserna i den Euklidiska geometrin. Här kan besökaren använda ett antal interaktiva verktyg för att beräkna div. geometriska fenomen såsom radier, area m.m. Dessa verktyg illustrerar också begrepp och satser på ett bra sätt.

Interaktiv Matematik
Ett antal sidor med interaktiva tillämpningar. Här finns också distansundervisning. Länkarna är delade i kategorierna; Algebra, Aritmetik, Derivator & Integraler, Differentialekvationer, Fraktaler, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära & Statistik, Trigonometri samt Knep & Knåp.

Applets på gymnasienivå danska
Dessa sidor är uppbyggda kring Java Applets. Här finns t.ex. applets som behandlar differential- och integralräkning, kvadratrötter, primtal och kryptologi, linjens lutning, geometri, trigonometri samt mycket annat.

Maths online Vienna
Otrolig resurssida - inte minst när det gäller applets, räknare och andra verktyg. Den är tvåspråkig, tyska och engelska. Online tools - ger direkt över 60 verktyg samt länkar till fler.  Collections - innehåller en lista till de flesta stora och kända sidorna men också en hel del andra. Den ger korta presentationer av resurssidorna som kan vara till viss vägledning. Topics - ger länkar till matematikverktyg ordnade efter ämne.

Toolkit - verktygslåda
Innehåller verktyg för att faktorisera, rita, finna gränsvärden, derivera samt mycket annat. Här finns också en lista där  man kan hitta verktyg för mer specialiserade uppgifter dessa resurser är grupperade under ämnesrubrikerna; Algebra, Funktioner, Grafer, Gränsvärden och Derivata, Tillämpning av derivata samt Integraler.

Master Tool Page
En stor sida med ca 35 olika verktyg som kan användas för illustration eller interaktivt. Det är dock en mycket "tung" sida. Den som inte har en relativt ny eller en dator med stor kapacitet bör tänka sig för. Den är seg.

Online tools - maths online
Denna sida innehåller länkar till fler än sextio matematikverktyg av alla tänkbara sorter . Här finns både bredare och mer specialiserade verktyg samt hänvisningar till var du kan hitta fler.

Famous Curves Applet Index
Diverse kurvor vilka på olika sätt  kan manipuleras av besökaren. Här har vi parabolen, ellipsen, cirkeln, räta linjen samt en uppsjö andra kurvor.

A Gallery of Interactive On-Line Geometry
Här finns bland annat en "Integrator", som integrerar och ritar på ett instruktivt sätt. Besökaren bestämmer själv data och intervall.

Interactive Mathematics, Math with Java (Mathematics Hots by Bruno Kevius)
45 adresser till sidor med java applets som täcker olika områden. Här finns bl.a. en kalkylator på romerska, berömda och vanliga kurvor samt "Java Applets in the math classroom" som är en innehållsrik resurs, samt mycket mer.

Java applets
Ett antal instruktiva applets t.ex. en som redovisar Euklides algoritm med alla stegen vid sökandet efter största gemensamma delare. Primtalstestare, rita hyperboliskt, visar hur tangenter till en funktion ritas, Newton - Raphson, berömda kurvor och mycket mer.

Cool Math - Cool Links for Math!
Innehåller interaktiva java applets och mycket annat om matematik, allt ordnat ämnesvis; derivata, kalkyl, integral m.m.

JAVA Gallery of Interactive On-Line Geometry
Interaktiva javaprogram om i första hand fraktaler, hyperboliska trianglar samt iteration.

Index of java applets
Här kan du rita hyperboliskt, illustrera sekant och tangent, Taylorapproximation och Newtons metod samt mycket mer.

Algebra.help -- Equation Calculator 4
Detta är en Javacalculator som förenklar, löser, och ritar ekvationer. Den visar alla stegen i det matematiska arbetet. Här finns också lektioner såsom Algebra Basics, Basic Word Problems, Substitution och mycket mer. Lektionerna ligger på en grundläggande nivå och utgör ett bra material för repetition.

Ken White's Coin Flipping Page
Här kan du simulera kast med ett mynt. En genväg i en sannolikhetslaboration kanske.

 Ämnesindelade länkar

om matematikprojekt

Umeå universitet - Safari Matematikdidaktik
Presentation av diverse projekt.
The University of Minnesota Calculus Initiative
Fyra projekt som undersöker regnbågen, numerisk integration, böjning av strålar, samt tillväxt i en population. De är avsedda för en högre nivå och sysslar enbart med vetenskapliga tillämpningar av matematiken.

Science workshop
Exempel på ett projekt för att lära ut fysik i gymnasieskolan. Detta projekt inriktar sig speciellt på att stimulera flickor till ett intresse för fysikstudier. Visserligen handlar projektet om fysik men tjänar ändå som ett exempel på hur ett projekt kan använda sig av internet. Däremot går lektionerna inte att köra utan de program som där hänvisas till.

Projects
Classrom Projects innehåller ett stort antal internetprojekt som spänner över olika områden bland annat matematik. Ett av dessa är Math Trail , ett projekt som syftar till att låta eleverna själva upptäcka matematiken omkring sig. Matematiken i deras egen vardag. Projektet sponsras av The US Department of Education´s Star School Program. Det är bara att registrera sig och deltaga.

Math5337: Technology in the Geometry Classroom
Startsida för "technology in the geom. classroom2. Detta var en kurs som vände sig till blivande och praktiserande lärare. Här finns ett antal sidor som syftar till att utbilda dessa i diverse olika aspekter när det gäller internet och matematikundervisning. Den börjar med en introduktion till www för matematiklärare,  Math5337: Introduction to the Web, Table of Contents. Länken Math5337: Creating an Assignment Using the Web   innehåller synpunkter eller stolpar för hur man skall lägga upp ett projekt över nätet. Den är av mer allmän tipsande eller exemplifierande karaktär.
Math Forum - Math Library - High & Internet-Based Projects
En lista över internetbaserade projekt för highschool, av alla de slag. För närvarande 252 olika projekt som presenteras på olika sätt.

The University of Minnesota Calculus Initiative
Ett antal moduler som betonar geometriska synvinklar på matematiska applikationer främst i  fysikaliska och samhällsvetenskapliga sammanhang.

Introduction to the Derivative Project - rörelsesensor
Ett enveckasupplägg för att introducera grafen och derivatan med hjälp av rörelsedetektor och arbetsblad. Frågor och arbetsuppgifter finns klara att hämta ut här.

funktioner

Matematik B
En genomgång av funktionslära; repetition av A-kursen, definition av funktion, räta linjens ekvation, andragradsekvationer. Övningar och genomgångar hålls interaktivt. Om man så önskar finns ett diagnostiskt test att börja med. Sidan underhålls av Den Virtuella Skolan, utbildningsförvaltningen i Göteborg.

Funktion  -  Den virtuella skolan
   Denna sida innehåller "Den virtuella skolans" lektioner i funktionslära för gymnasiets B-nivå. Här finns en genomgång av vad en funktion är, den räta linjen, andragradsfunktioner m.m.

Funktioner
Introduction to Functions
  Detta är en sida som med hjälp av datatabeller, introducerar funktion som en regel. Begreppen beroende respektive oberoende variabel introduceras. Här finns ett arbetsblad som leder studenten genom en studie bl.a. med hjälp av Funktionsmaskinspelet.

Coolmath.com - Karen's Functions Page!
Detta är en tresidig grundläggande genomgång av funktionsbegreppet. Den går på ett tydligt sätt igenom de flesta begreppen. Det är ingen interaktiv resurs men innehåller bra och tydliga illustrationer samt enkla och rediga förklaringar.

Exponential Functions
  Denna sida introducerar, genom en serie lektioner som innefattar diverse experiment med interaktiva inslag, begreppet exponentialfunktion. Den utgör ett bra exempel på hur internets kvalitéer kan användas för att skapa en integrerad helhet av de olika momenten vid introduktion och genomgång av ett matematikavsnitt.

derivata

Matematiklektion för samhällsvetare : Derivata
En traditionell genomgång av derivatan. Består av 143 bilder som succesivt går igenom begreppen.

tangenten
Här finns en animerad framställning av sekantens övergång till tangent i punkten (a , f(a)). sekanten framställs mellan (a , f(a)) och(a + h , f(a + h)). Funktionen är given men du flyttar själv punkten (a , f(a)) genom att bestämma (a).

Visual calculus gränsvärde
 Denna sidan motiverar gränsvärdet utifrån numerisk och grafisk infallsvinkel. Den går också igenom definitionen samt den symboliska behandlingen. Sidan använder interaktiva program för att illustrera och förklara. Den fortsätter med kontinuerliga funktioner samt behandlar asymptoter.

Visual calculus derivata
Denna sida motsvarar den förra men behandlar derivatan.

Calculus@Internet: Differential Calculus
Detta är Calculus@Internet´s underkategori "Differential Calculus". Den innehåller många sidor som handlar om derivata och relaterade ämnen. Här går att bläddra, men det finns också sökrutin, vilket behövs för detta är en omfattande resurs.

ny World Web Math: Calculus Index
  Innehåller sidor som handlar om gränsvärden och derivata. Här finns tabeller, definitioner, förklaringar och animationer.

 Differentiation and Integration
Mycket snygg algebraisk illustration av derivata.

Graphing - Slope of a Line
Definition av en linjes lutning mellan punkterna (X1 ,Y1) och (X2 ,Y2).

Slope of a secant / tangent line
Sekantens övergång till tangent visas på ett tydligt och instruktivt sätt. Flytta tangeringspunkten och se vad som händer.

www.ies.co.jp...lc/index.html java applets calculus
Innehåller 54 applets, varav en del är intressanta för att illustrera derivata.

Table of Derivatives
Deriveringsregler med diverse bevis.

 Toolkit - verktygslåda
Innehåller verktyg för att faktorisera, rita, finna gränsvärden, derivera samt mycket annat.

Derivator
Detta program deriverar din funktion och ger tillsammans med svaret hela processen, steg för steg.

Webmath kvotderivata
När du behöver hjälp med en kvotderivata och inte har någon räknare som kan ordna saken. Skriv in din funktion och låt Webmath göra jobbet.

Introduction to the Derivative Project - rörelsesensor
Ett enveckasupplägg för att introducera grafen och derivatan med hjälp av rörelsedetektor och arbetsblad. Frågor och arbetsuppgifter finns klara att hämta ut här.

integraler

Introduktion till integraler
En gedigen introduktion till integraler. Johannes Keppler sitter på en bröllopsmottagning och funderar över hur man skall räkna ut volymen hos ett vinfat. Hans tankegång - volymbestämning genom integral redovisas stegvis.

Leva baklänges - Integralkalkylens huvudsats
En härledning och förklaring av Integralkalkylens huvudsats. Detta är en ordentlig och bra genomgång med många och tydliga illustrationer.

Calculus@Internet
Denna adress leder till en lista med 69 sidor i ämnet. Dessa är i sin tur indelade i underkategorierna; integrationstekniker, Riemansummor, antiderivata m.m.

archives.math Integraler
  En genomgång av integraler med rubrikerna Antiderivata/indefinita Integraler, area, Riemansumma, definita integraler, integrationstekniker, numerisk integration m.m.

Numerical Integration Tutorial
    Denna sida innehåller en genomgång av numerisk integration. Här använder man sig av en graf i vilken man kan studera skeendet. Man får själv bestämma område och diverse parametrar. Det hela är mycket tydligt och pedagogiskt. Speciellt illustreras "rektangelmetoden" på ett bra sätt.

Help With Calculus For Idiots (Like Me)
Denna sida går igenom centrala begrepp i gymnasiematematiken såsom derivata, integral och serier.

Integration Problems
45 integrationsproblem i en variabel.

integrals.wolfram
Skriv in din funktion och låt "The Integrator" hjälpa dig.

algebra

Algebra  -  Den virtuella skolan
Denna sida innehåller "Den virtuella skolan"s lektioner i algebra för gymnasiets B-nivå. Områden som man här går igenom är; ekvationer och olikheter, grafisk lösning av ekvationssystem, algebraisk lösning av desamma, polynomräkning, kvadratkompletering, formler och exempel.

Räkna med symboler (algebra)
Här finns en adress till en sida om algebrans historia från antiken fram till i dag, samt en sida om hur vi kan använda diofantiska ekvationer för att lösa problem.

Mathematics Archives - Topics in Mathematics - Algebra
Lista över sidor som handlar om algebra. Här finns projekt, lektioner, animationer, teori - nästan allt. Längst ned finns också en sökrutin så att man snabbt kan leta efter mer specifika sidor.

Matsyear2000 Algebra
Ett antal algebralektioner som omfattar faktorisering, kvadratkompletering, olikheter, partialbråksuppdelning, ekvationssystem, rötter och anpassning av en rät linje.

Calculus@Internet - Algebra
Ett stort antal sidor om algebra ordnade i kategorierna komplexa tal, word problems, ekvationer, faktorisering, olikheter, polynom och partialbråksuppdelning.

Math Forum - Math Library - Algebra & High
Över 800 adresser till sidor som avhandlar olika aspekter av algebran. Tack och lov finns här ett utmärkt sökverktyg. Förutom att man anger sökfras väljer man skolnivå, resurstyp, matematikområde samt "Math Education Topic".

Algebra.help -- Lessons
Ett antal lektioner i algebra, från grunden och uppåt. Här finns också en samling räknare som fungerar på olika sätt. Dessutom finns en samling med s.k. Worksheets - arbetsblad, som leder eleven igenom ett antal övningar i olika tekniker och områden.

geometri

Svenska Matematiklänkar
  Svenska matematiklänkars lista över geometrisidor. Här finns en mycket omfattande lista att utgå ifrån. Om man vill leta och botanisera själv är detta den självklara utgångspunkten.

Länkskafferiet Geometri
8 länkar till sidor som avhandlar geometri på olika sätt. Experiment, övningar, gyllene snittet m.m. De olika sidorna har i sin tur länkar till andra geometrirelaterade adresser.

Geometri  -  Den virtuella skolan
Denna sida innehåller "Den virtuella skolan"s lektioner i geometri för gymnasiets B-nivå. Här ges en genomgång av cirklar, likformighet samt fördjupning och litteraturhänvisningar.

Geometry Net
 En lista med 662 adresser till sidor som handlar om geometri. Om detta är för omfattande och du vet mer specifikt vad du vill ha, gå då till Geometry Net´s startsida så kan du använda sökrutinen.

Math on Line Elementary geometry
Här finns elementär geometri såsom Pytagoras sats, med ett antal olika bevis presenterade på olika sätt. Dessutom finns Euclides Elementa i en web-version med interaktiv framställning där Java-applets används flitigt.

Geometry
En genomgång av all grundläggande geometri. Bl.a. finns en underkategori som avhandlar konstruktion av geometriska figurer med passare och linjal. Dessutom finns en ordlista som skryter med att innehålla alla tänkbara geometritermer (engelsk).

Problem Solving with Heron's Formula
Här finns en genomgång av några intressanta och utmanande problem. Lösningen sker med Heron´s formel. T.ex. vilka olika triangulära inhängningar man kan åstadkomma med 100 meter stängsel.

Trianglar med JavaScript
    Ett program med vars hjälp du kan se sambanden i ett antal olika geometriska satser. Det fungerar interaktivt och du skriver själv in de vinklar som skall användas.

sannolikhet & statistik

Länkskafferiets lista över Statistiklänkar
Här finns 114 adresser till olika institutioners, företags och andras sidor, med statistiskt material som kan användas på olika sätt i undervisningen. Materialet är såväl svenskt som utländskt.

Svenska Statistiknätet
 Ett nätverk med länkar till 25 olika myndigheter.

Sannolikhet - Den virtuella skolan
Denna sida innehåller Den virtuella skolans lektioner i sannolikhetslära för gymnasiets B-nivå.  De områden som behandlas är sannolikhet, normalfördelning, spridning, regression och korrelation samt träningsuppgifter och fördjupning.

Matematisk statistik - länkar
KTH´s länkar till sidor med matematisk statistik. Här finns högskolor och universitet, internationella institutioner samt allmänna länkar.

A few links related to Statistics Education
Länkar till statistikresurser, sidan underhålls av Juha Puranen Helsingfors Universitet. Rubrikerna är; Online statistical teaching material, Statistical texts, Statistical Graphings, Statistical courses, handouts, exercises, Articles and jokes, Teaching material, History samt mycket mer.

Mathyear2000 Sannolikhet
Ett antal lektioner i sannolikhetslära; Venndiagram, sannolikheter, termer & notation, betingad sannolikhet, kombinerad sannolikhet samt träddiagram.

Mathematics Archives - Topics in Mathematics - Probability
Lista över sidor som handlar om sannolikhet. Här finns projekt, lektioner animationer, teori - snart sagt allt. Längst ned finns också en sökrutin så att man snabbt kan leta efter mer specifika områden.

Mathyear2000 Statistik
Ett antal statistiklektioner som går igenom definitioner, gruppering av data, histogram, kumulativ frekvens, medelvärde, median samt spridningsmått.

Math Forum´s lista över Probability & Highscool
Sökresultatet omfattar 314 sidor med sökordet "Probability". Det går naturligtvis att specificera och snäva in resultatet om man vet vad man letar efter.

Math Forum´s lista över Prob/Stat & High
Denna omfattar 803 sidor och kan lätt avsökas vidare genom att sökbegreppet görs mer specifikt.

Probability & Statistics Hots (by Bruno Kevius)
Mathematical Resources´s länksida över sannolikhets- och statistikadresser. Här finns många adresser men ingen sökrutin, så man får leta manuellt.

Related sites om statistik
Länkar till div sidor om statistik och statistiknyheter, lektioner, kurser, forskning och verktyg. En målsättning för Chance som projektet heter, är att göra eleverna till mer kunniga och kritiska läsare av statistikmaterial.

Pascals triangel
  Dr Math svarar på frågan - Vad är  Pascal´s triangel och vad skall den användas till?

Direction Fields and Euler's Method

matematikhistoria

Matematiker och matematik under svenskt 1700- och 1800-tal
   En sammanställning av artiklar med matematiskt innehåll i Kungliga Vetenskapsakademiens årsböcker tiden 1739 - 1849.
The MacTutor History of Mathematics archive
En prisbelönad sida från det Skotska universitetet St. Andrews at Fife. Den sägs vara den mest omfattande resursen i matematikhistoria på nätet. En utmärkt utgångspunkt som innehåller rubrikerna; biographies index, history topics index, famous curves index, mathematicians of the day, search the archive samt ett otal mer specialiserade index.

Infinitesimalkalkylens historia 1630-1660
Women Mathematicians
Denna sida innehåller ett stort antal biografiska essäer över samt kortare presentationer av kvinnliga matematiker samt länkar till andra resurser i ämnet.

History of Mathematics
En stor samling matematikessäer med historisk synvinkel. De är bl.a. ordnade efter ämnen men här finns även såväl en kronologisk som en geografisk presentation av materialet.

gyllene snittet, polygoner
En sida om gyllene snittet, konst och matematik samt konstruktion av regelbundna polygoner. Den utgör ett arbete inom en kurs i gymnasielärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Läs mer om The Golden Mean på denna länk.

MathPages: Number Theory
En samling kortare artiklar som går igenom ett antal matematiska satser, metoder och fenomen inom talteorin, t.ex.  Fermat's Last Theorem for Cubes och Euclides algoritm.
Relativitetsteorin
Relativitetsteorin i kortfattad sammanfattning. Den presenteras under följande rubriker; Utveckling, Michelsson-Morleys experiment, Den speciella relativitetsteorin, Differentialgeometri & tensorer, Fältekvationerna, Vad är krökning, Beräkning av krökning, Vad orsakar krökning, Gravitationsstrålning, Bevisen för teorin, Ordlista och referenser.

Babylonian mathematics
En presentation av den Babyloniska matematiken.

Humor, knep & knåp

FUN WITH MATH
Ett stort antal länkar till sidor som ägnar sig åt "Math Humor, Jokes and Mathematical Games on the Internet" (Math Links by Bruno Kevius).

Vardagsmatematik - Matematiska rörelseproblem
En samling uppgifter (22 st) av olika svårighetsgrad. Nivågraderade.

Mathematics for Fun
Här finns tillräckligt många länkar till spel, pussel och klurigheter för att sysselsätta en person i månader.

Spelmeny
  Här finns javaspelen Mastermind, Fiver, 15-pussel, 4 i rad, Solitaire, Tornet i Hanoi, TacTix samt Hare och hundar. De är på svenska.

Grade 11 Problems
Femtioen stycken matematiska uppgifter för den som får tid över. Såväl tips till såväl som hela lösningar finns.

Skriket är roten ur 2 - irrationellt.
Är kvadratroten ur 2 ett irrationellt tal, vad är ett irrationellt tal och hur bevisa detta?

Kulramen - The Abacus
Allt om kulramen, konstruktion, historia, räknesätten allt du behöver veta. Länkar till andra sidor i ämnet. En frågelåda finns också.

Matematik diverse

Matematik minimum - Terminologi
Kortfattade beskrivningar av matematiska begrepp. Mycket matematiskt presenterade - inte alltid lättillgängligt.

Matematik - Kunskapsbanken - Stockholms universitet
Fråga forskare vid Stockholms Universitet - ställ egna frågor eller bläddra bland gamla redan besvarade sådana.

Fråga Lund om matematik
Här kan du ställa frågor om matematik till forskarna på matematiska institutionen. Du kan också söka bland gamla frågor och svar. Dessutom finns en länklista.

 Yahoo! Naturvetenskap och teknik>Matematik
Svenska Yahoo`s index för matematiklänkar ordnade ämnesvis. Sökfunktion finns.
matematikprov Umeå univ.
En provbank i matematik. Kräver Acrobat reader.

Hemsida för Skolornas Matematiktävling
Svenska Matematikersamfundets årliga matematiktävling för gymnasister.

Svenska Internetguiden i Matematik - övrig kommunikation över nätet
    En presentation av olika sätt att kommunicera matematik över nätet. T.ex. diskussionsgrupper, mailinglists, journaler, newsletters, konferenser samt IRC och Talk.

Introduction to the Web
Denna sida innehåller en hypertext baserad introduktion i konsten att använda nätet till matematik. Innehållsförteckningen; Introduction to the Web, Browsing the Web, A List of Web Pages to Browse, Creating your own Web Pages, Creating an assignment using the Web, m.m.

Summer Course 1996: Communicating Mathematics with Hypertext
Denna site är ett arkiv med resurser, inklusive lektionsanteckningar, provsidor och program. Innehåller också länkar till mjukvara som kan användas vid produktion av websidor om vetenskapliga ämnen. Här finns mycket att hämta om hur man förmedlar matematik via hypertext på internet.

Mathematical Resources on the Web
Adresser till matematikinstitutioner m.m. på nätet. Här finns en mycket omfattande "guide to Mathematics on the Web". I övrigt spaltar denna sida upp det mesta under klara rubriker och är lätt att överblicka. Här finns många adresser till elektroniska tidskrifter, diskussion, "learning and teaching mathematics" samt mycket mer. Sidan är mycket omfattande och har något om det mesta.

Matematikforum

Svenska Matematiklänkar - skolor, myndigheter, föreningar
  Myndigheter, utbildningar, föreningar, skolor, högskolor och universitet.

SMDF
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning.

Sveriges Matematiklärarförening
   En förening för matematiklärare på alla nivåer, med syfte "att höja kvalitén och stimulera matematikundervisningen på alla nivåer", samt stimulera till utvecklingsarbete och forskning. Den skall också ägna sig åt utbildning, information och råd. Ett för föreningen centralt projekt är Mattegömmor.

Svenska matematikersamfundet
Är en fristående förening. Föreningen skall främja kontakten mellan matematiker och sprida information om matematikens växande betydelse i samhället. Medlemmar är främst lärare på universitet och högskolor men också många gymnasielärare.

Institut Mittag-Leffler
Ett forskningsinstitut under Vetenskapsakademin som bedriver ett- eller tvååriga forskningsprojekt i matematik. Publicerar tidskriften "Arkiv för matematik".

AMS Website
   American Mathematical Society.

Math Forum - Mathematics Education
Nya riktningar och frågor inom pedagogiken, organisationer och tidningar, forskning, lärarutbildning, teknologi, konferenser samt länkar till sidor med material för matematiklärare, är rubrikerna på denna sida.
Math Forum Electronic Newsletter
På detta nyhetsbrev kan man prenumerera. Det går också att bläddra i gamla nummer. Här finns tips på bra matematikresurser och projekt på nätet. Uppdaterar en gång per vecka. Har också en diskussionsgrupp vars diskussion redovisas i ett månadsbrev. Har egen modellsida, egna projekt m.m.