ANTIKA MÖBLER OCH MÅLNINGAR

(även 1900-tal)

RESTAURERAS OCH VÄRDERAS

RESTAURERING / KONSERVERING

 

Vi restaurerar eller konserverar antika möbler16-17-1800-tal, högre stånd, allmoge och 1900-tal kvalité, samt kyrkoinventarier i trä, museéföremål, privata föremål och målningar.

 

Kostnadsförslag ges alltid innan restaureringsarbetet påbörjas och transport kan ordnas.

 

VÄRDERING

 

Värderingar utföres till underlag för korrekt försäkringsvärde på bohag och enstaka kultur och värdeföremål.

Vi utför också videodokumentation om så önskas.

 

 

VÄRDERAR ÄVEN STERBHUS