Att göra en polis - av Thomas Grossman

Polishögskolans treåriga utbildning till polis innehåller en mängd olika ämnen. Men för att över huvud taget komma in på utbildningen måste man uppfylla en del kriterier. Rent speltekniskt representeras detta av olika förutsättningar (prerequisites, pre). Dessa står att finna vid de olika specialiseringar som presenteras nedan. Dessa pre syftar på det lägsta värdet man måste ha i en grundegenskap för att få välja den specialiseringen. Vidare har varje specialisering olika ålderskriterier.

På Polishögskolan genomgår studenterna en bred utbildning. Detta representeras i spelet av att minst en character point läggs på följande 8 färdigheter ( 1p / Skill):


Criminology Driving (bil) First Aid Handguns
Interrogation Judo Law Research

Alla karaktärer som är poliser måste även ha Legal Enforcement Power, 5p, som fördel.

Specialiseringar
Inom polisväsendet finns en rad olika "yrken". Här är en grov kategorisering över några av dessa inriktningar. Det finns även exempel på typiska färdigheter för inriktningen. Naturligtvis kan man lägga till fler, vilket i så fall, görs i samråd med SL. Färdigheter markerade med (x) innebär att 1 poäng måste läggas på denna (Om en färdighet finns på mer än ett ställe så räcker det att lägga ett poäng på denna). Färdigheter med (c) hittar man beskrivna i GURPS-Modulen Compendium I. Om (~) står efter en färdighet betyder detta att en variation av färdigheten avses.

Insatsstyrka Pre: ST 11 DX 11 Ålder: 25-40 år
Insatsstyrkan har till uppgift att stödja, exempelvis, narkotikaroteln vid tillslag och liknande. Deras uppgift går ofta ut på att hålla en större folkmassa under kontroll. Vidare används insatsstyrkan vid demonstrationer, fotbollmatcher och gisslansituationer. En särskild avdelning av insatsstyrkan är tränade för att ta hand om terroristattentat (dessa driver ett nära samarbete med Försvarsmakten.)

Färdigheter:
Strategy (x) Tacticts (x) Demolition Leadership
Karate Gunner Stealth (x) Valfria Combat skills(~)


Kriminaltekniker Pre: IQ 11 Ålder: 30-
Teknikerna kallas in för att undersöka brottplatser. De tar fingeravtryck och blodprover för att kunna ge en bild över brottets förlopp. Den tekniska roteln har även ett par undergrupper. Bombtekniker som jobbar i, så kallade, skarpa situationer, är ett exempel på en sådan undergrupp.

Färdigheter:
Pathology Forensics (x) Criminology (x) Research (x)
Metallurgy Physiology Physician First Aid
Mathematics Computer Operation Psychology Chemistry
Explosive Ordinace Disposal (c)Spanare Pre: IQ 10 Ålder: 25-
Spanarna anlitas av andra avdelningar för att observera och/eller hitta någon eller något. Det kan t.ex. röra sig om att kartlägga en misstänkt rånares umgängeskrets eller att utröna om det förekommer handel med narkotika på en viss restaurang. Vissa uppdrag spanare får kräver att de jobbar under täckmantel, detta leder i sin tur till att dessa spanare utvecklar en stor förmåga att dupera människor.

Färdigheter:
Interrogation (x) Shadowing (x) Narcotics Criminology
Fast Talk Street Wise (x) Gambling (~) Research
Acting Forgery Surveillance Disguise
Detect Lies Video Production (c) (~) Photography Valfria LanguagesKriminalinspektör Pre: IQ 10 Ålder: 30-
Under denna titel ryms rollpersoner som arbetar inom de olika rotlar (ej tekniska roteln) som finns inom polisväsendet. Detta kan exempelvis röra sig om; våldsroteln, sedlighetsroteln, narkotikaroteln eller ekoroteln. Bland färdigheterna nedan är vissa kursiverade. Dessa väljs i samråd med SL utifrån den rotel man valt.

Färdigheter:
Law (x) Accounting Research (x) Politics
Administration Economics Computer Operation Writing
Intelligence Valfria Languages Narcotics Gambling (~)
Forgery Computer Hacking (c)Övriga specialiseringar
Naturligtvis finns oändliga andra alternativ. Dessa kan dock vara svåra att integrera med rollspelande. Men spelaren har andra förslag så väljs färdigheter i samråd med SL. Ett exempel på hur detta kan se ut:

Hundförare Pre: IQ 10 Ålder: 25-
Hundförare och deras hundar har en mängd uppgifter inom polisväsendet. De kan användas för att spåra försvunna svampplockare eller för att lokalisera bomber. Hundar har även en mycket respektingivande inverkan på våldsamma personer, vilket gör att de ofta används för att hålla stökiga medborgare i schack.

Färdigheter:
Animal Handling (x) Tracking (x) Hiking Orienteering
Veterinary Meteorology (~) Strategy (~) Leadership (x)Som exempel på andra specialiseringar kan nämnas; trafikpolis, säkerhetspolis, helikopterpolis, etc.Skicka oss dina åsikter om artikeln!
Tillbaka till Inspiration
Hem

 Copyright RS Digeta Longa, 1999.