Äventyr / Kampanjer

På denna sida finns äventyr och äventyrsuppslag till diverse spelsystem. Ju fler sådana ni skickar till oss, ju fler kommer ni att se på sidan. Ange om ni vill att vi ska länka till dem, eller om vi ska lägga dem på vår sida. Om ni vill lägga materialet på vår sida förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i det. Vi gör naturligtvis inga större ändringar utan att först konsultera författaren!

Den Trettonde Mannen [v. 1.0] - av Erik Odeldahl
Välkommen till ett annorlunda Stockholm, en stad där allt inte är som det ser ut. Brottsligheten har ökat markant, så lavinartat att polisen nästan har tappat kontrollen. Efter många och långa diskussioner nådde dock polischef Lars Westerberg och försvarsminister Johan Malmklint en överenskommelse; man skulle bilda grupper av poliser, sk Specialstyrkor, bestående av handplockad personal. Dessa män och kvinnor skulle arbeta utifrån hemliga högkvarter och endast rapportera till polischefen själv. Poliserna i dessa specialstyrkor har befogenheter som vida översträcker vad de andra poliserna har. Spelarna är sådana poliser. De kommer snart att kastas in i ett händelseförlopp jag har valt att kalla "Den Trettonde Mannen".

  • Intro till SL: En kort text att läsa om äventyret, varför det ser ut som det gör etc. (HTML)
  • Huvudtext: Hela äventyret, kartor och utskick i wordformat och zippat."
  • "Hur man gör en polis" & "Yrkeserfarenhet": Två artiklar om hur man gör en trovärdig - i alla fall rollspelsvänlig - poliskaraktär med GURPS-systemet. (HTML)


Heolford [v. 1.0] - av Erik Odeldahl

Äventyret kommer så snart som möjligt!

GURPS Heolford är vad jag (Erik) har valt att kalla det pågående skedet i den GURPS Fantasy-kampanj vi spelar med Digeta Longa. Rollspelarna kastas in i storpolitiska intriger när Ytarria hamnar på gänsen till krig. Innehållet under denna rubrik kommer kontinuerligt att uppdateras.

  • Intro till SL: Information om hur jag har ändrat GURPS Fantasy för att det ska passa min kampanj. Uppslag hur kampanjen kan anpassas till andra spelsystem. (HTML)
  • Huvudtext: Allt jag hittills skrivit av kampanjen, förutom kartorna, i wordformat och zippat.
  • Kartor och bilder: Alla kartor och bilder ni behöver för att spela. Zippat
  • Utskick: Alla lösa papper SL delar ut till spelarna under äventyrets gång. Zippat.
  • Allt det ovanstående i en zip-fil.

Hem