Rörande yrkeserfarenhet - av Thomas Grossman

Att rollspela i ett polisscenario i en realistisk spelmiljö kan skapa vissa problem. Normalt så är inte spelarna poliser i verkligheten vilket medför att de inte vet så mycket om hur poliser arbetar. Den största källan till kunskap får sägas vara filmer och litteratur. Hur som helst kan det uppstå situationer under spel där Rpna glömmer att göra saker som en riktig polis aldrig skulle förbise. För att motverka detta beskrivs här ett sätt att räkna ut RPnas yrkeserfarenhet. Detta värde kan sedan SL använda när kluriga situationer uppstår. Man slår 3T6 mot yrkeserfarenheten, lyckas slaget tipsar SL spelarna om vad som kan tänkas göras. Observera att det endast är SL som får slå mot värdet. Spelarna kan således inte säga att "öööhh, jag slår för yrkeserfarenhet för att vara säker på att vi inte missat något!" SL kan även välja att inte slå mot värdet om han/hon tycker att spelarna är klumpiga. Kort sagt det är upp till SL.

Att räkna ut sin yrkeserfarenhet
Som sig bör i rollspelssammanhang måste man kalla yrkeserfarenhetsvärdet för en kryptisk förkortning. Jag har valt "Y-värde". Y-värdet räknas fram på följande vis:
Ålder + FV i Criminology + (M)
4

Där (M) står för modifikationer för advantages / disadvantages:
  • Common Sense +2
  • Eidetic Memory +2 (om denna advantage tillåts av SL)
  • Intuition +1
  • Absent-Mindedness -3
Observera att man avrundar nedåt till närmsta heltal!

Exempel:
Gert Laxå är 41 år gammal och har 12 i Criminology. Han har även fördelen "Common Sense" , (41 + 12 + 2) = 55.
55 / 4 =13,75 avrundat nedåt till närmsta heltal blir 13. Gerts Y-värde blir sålunda 13 vilket ger honom 83,8% i att lyckas med ett Y-slag.


Även fast denna artikel är avsedd för rollspel i polismiljö kan den naturligtvis användas i vilken kampanj som helst. Tänk dock på att inte förstöra rytmen i spelet med för många Y-slag.
Skicka oss dina åsikter om artikeln!
Tillbaka till Inspiration
Hem

 Copyright RS Digeta Longa, 1999.