Skotsystem
Home Up Styrningen Medarna Skotsystem Masten Bakdelen Blandat Nya bilder

 

 

skotställning skotväxel överst på skotbågen

Bågen för skotningen

Utväxling....behövs !
snabbfäste för skotbåge Brytblocket i durken
Snabbfäste av skotbågen Bryt-trissa, skotet
skotställ byggd av fyrkantsprofil skotlåset
Byggd av fyrkantsprofil Skotlåset