olletter/ Tokens


 

 1. Anrarums alunverk: 1 mandagsverke, Car Piper, b. 1800-talet, Sti.20.2 R.2, Ehn.8 1/1+ 350:-

 2. Avesta koppar- och järnverk: 12 tunnor sand, Sti.30.45 R.0 1+ 110:-

 3. Avesta koppar- och järnverk: 1 tunna sand, Sti.30.46 R.0 1+ 125:-

 4. Eckersholms Jernverk: 1 Ryss kohl 1690, Sti.51.3 R.1 1/1+)(1?/1 650:-

 5. Munktells Eskilstuna: Sporrongs valörpollett: 100 öre zink, Jfr.Ehn.637 1+ 95:-

 6. Grängesbergs mejeriförening: ½ liter, brons 18 mm. Obeskriven? 1+ 50:-

 7. Hälsingborg: Hamnfärjan Kvick 3 öre, Ehn.282 1+ 90:-

 8. Höganäs stenkolsverk och grufwa: 12)( gruvkorg, Sti.75.5 R.3 bucklad(1) 200:-

 9. Höganäs stenkolsverk och grufwa:II)( gruvkorg, Sti.76.9 R.2 1/1+ 275:-

 10. Höganäs stenkolsverk och grufwa: I)(gruvkorg, Sti. 76.9 R.1 1/1+ 275:-

 11. Höganäs stenkolsverk och grufwa: 1/2)(gruvkorg, Sti.76.10 G)(F/VF 200:-

 12. Malmö hamnfärja: Passagerarepollett oval h.25 mm, nysilver, Ehn.445 1+ 65:-

 13. Malmö-Limhamn: 10 öre, ”sillabanan”, SJ, Ehn. 453 01 125:-

 14. Nissafors Järnverk: 1 skttt. (Skeppspund )malm, Sti.99.3 R.3 1++ 450:-

 15. Nissafors Järnverk: 10 tunnor kohl, Sti. 99.9 R.3 1++ 450:-

 16. Sala silververk och bergslag: 1 stigh kohl (före 1674), Sti.122.2 R.0 1+ 950:-

 17. Sala silververk och bergslag: 1 stavrum grufved 1688. Sti.124.11a R.5 1+ 1.200:-

 18. Sala silververk och bergslag: 1 lass wask (1674-81) Sti. 126.23 R.0 delv. svagpräglad 1+ 900:-

 19. Sala hyttor: 1 ½ lass wask, Sti. 126.27 R.4 1+/01 950:-

 20. Sollefteå syrgasverk: Syrgas, ensidig 23 mm, obeskriven? 1 125:-

 21. Nya Ångslupsbolaget: Pollett (c.1865), Sti.226.19 unc 275:-

 22. Stockholms stads Bad- och siminrättning (Strömbadet) 5 öre före 1935, SNT.1996.I,

207.5 1/1+ 65:-

 1. Svanströms: Lager af rit- ovh skrifmaterialer, 21,5 mm 1+ 45:-

 2. Svenljunga Förening: 100 öre 1887, 26,5 mm 1+ 125:-

 3. Upsala spårvägar: 10 öre u.å (före 1912) oval nysilver 1 75:-

 4. Trollhätte kanal- och slussverk: 2 kannor dricka (c.1796) Sti.189.1 R.0 1+ 350:-

 5. Trollhätte kanal- och slussverk: 1 kanna dricka (1793-1800), Sti.189.3 R.0 1/1+ 325:-

 6. Int. Order of Good Templars Sverige, Num. Medd. XIII.246 01 75:-

 7. Oxelösund: Folkets Park, dans, oval 25 mm. Rostfritt stål. 1+ 95:-

 8. Stockholm: Skansens dansbanor, blomflikig zink 1+ 45:-

 9. Västervik: Folkets Park, dansbiljett, blomflikig aluminium, 26 mm. 01 95:-

 10. Norrköping: Dans, Folkets Park, ”6 st. 25 öre”, blomflikig mässing 1+ 95:-