Medaljer

 

1.        Gustav III: Vitterhetsakademiens sammanträdesmedalj, brons (!) 34 mm av C.G. Fehrman

        1786-1798, Hild. 114            01                      325:-

2.        Kronprins Karl (XIV) Johan: Lantbruksakademiens sammanträdesmedalj av Lars Grandel

        1813-1818, Silver 33 mm, Hild. 76              1+                      550:-

3.        Karl XIV Johan: Lantbruksakademiens sammanträdesmedalj av L.P. Lundgren 1827-,

        silver 31 mm, Hild.77a putsad, 01                  150:-

4.        Karl XIV Johan: Lantbruksakademiens sammanträdesmedalj av Myntverket 1943 efter

        L.P. Lundgrens förlaga, brons 31 mm, Jfr. Hild.77a                            01                      150:-

5.        Oskar I: Svenska Jägareförbundets prismedalj 1844-1859, silver 31 mm av L.P.Lundgren,

        Hild.84       01                450:-     

6.        Oskar I: Svenska Jägareförbundets prismedalj 1844-1859, brons 31 mm av L.P.Lundgren,

        Hild.84       01                350:-     

7.        Karl XIII: Kgl. Vetenskapsakademiens sammanträdesmedalj, silver 31 mm efter M. Frumeries

förlaga, Hild.35       01              175:-

8.        Akademien för de Fria konsterna/ C.F. Adelcrants, patinerat silver 35 mm av Erik Lindberg 1925

Num. Medd. XXIX:sid.68// Ehrensvärd 2.253           01              225:-

9.        Kongl. Musikaliska Akademien/Organisten i Alunda P.A. Berg (belöning för flit).

Av Lea Ahlborn 1867, Olsén sid. 185// Hy. II:155 patina, 01/0      350:-

10.     Kronprins Oskar( II): Konst och Industriutställningen 1866, tenn 44 mm av Lea Ahlborn

Hild.2// SNT.6/1993 No. 3  fläckar, 01/0      275:-

11.     Konst och Industriutställningen 1866, medalj i Britanniametall, 36 mm,  av okänd konstnär,

Hild.2 sid.461.14// SNT. 1993 No. 4           01              175:-

12.     Konst – och Industriutställningen 1897, medalj i gulmetall, 25 mm. av Lea Ahlborn,

        SNT. 6/1990 No. 4                   01                      125:-

13.     Konst – och Industriutställningen 1897, medalj i nickel, 25 mm, av okänd gravör. Av Halda

fickursfabrik med avfasad kant för att öppna fickurets boett. SNT.6/1990:12                 1+              225:-

14.     Konst – och Industriutställningen 1897, medalj i gulmetall, 35 mm,  av  Aug. Högel,

SNT.6/1990 No. 13      01/0              225:-

15.     16:e Allmänna Sv. Lantbruksmötet 1886, försilvrad gulmetall (?) 22 mm. med tapp.                01              125:-

16.     Oskar II: Officerarnas målskjutningsförbund i Stockholm, prismedalj i brons, 31 mm, av

Adolf Lindberg 1890. NNÅ.1939:M.137         01/0                 95:-

17.     Oskar II: Regeringsjubileet 1897, vitmetall 51 mm, osignerad   tillverkningsdefekt(?) åtsidan, 01               175:-

18.     Wermlands läns Kgl. Hushållningssällskap, prismedalj 38 mm. 27,5 g. av Lea Ahlborn,

Olsén sid. 216 var.      01               400:-

19.     Södra Södermanlands Lantbruksklubb, silver 38 mm, 27 g. av Adolf Lindberg 1898,

NNÅ.1939: M.217, detta ex. av Myntverket 1970            01               395:-

20.     Jönköpings läns Kgl. Hushållningssällskap: För Boskapsavelns befrämjande, silver 51 mm, 66 g

       av A. Lindberg 1898, NNÅ.1939: M.218                      1+/01                       650:-

21.     Ystad-Eslövs Järnvägs AB, silver 38 mm, 30 g. av A. Lindberg 1916, NNÅ.1939:M.383                

med , bäranordning, 01         350:-

22.     Oskar II: För hästafvelns främjande, silver 43 mm, 38 g. av A. Lindberg ca 1897-1906, finns ej

med i NNÅ 1939. Orsaken är troligen att framsidesstampen har tillverkats för annan medalj och

baksidan är  Num.Medd. XIII: 115 (av. Lea Ahlborn)? Porträttypen är lik 2 kronor 1904            01               300:-

23.     Kalmar läns södra fältskytteförening: osignerad silver 28 mm, 11,6 g.  av Myntverket 1917            01               115:-

24.     Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Prismedalj silver 31 mm, 15 g. av  Adolf Lindberg

(baksidan) och Erik Lindberg (framsidan). Av Myntverket 1931, se Ehrensvärd 2.130b, var.                 unc               150:-

25.     Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Prismedalj av Erik Lindberg 1914/1923,

silver 43 mm, 40 g. av Myntverket 1937, Se Ehrensvärd 2.130b var.                 unc               350:-

26.     Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Lantbruksmötet ”Jubileumsåret 1939”, Silver

31 mm, 16 g. av Erik Lindberg (jubileet var Hushållningssällskapet 125 år). Se Ehrensvärd

2.130 b,  Ehrensvärd nämner inte denna som befintlig i Myntkabinettets samlingar.                 unc               350:-

27.     Södermanlands läns Kgl. hushållningssällskap: Lantbruksmötet 1952, silver 31 mm, 16 g. av

Erik Lindberg, Ehrensvärd 2.130b var.                 unc               150:-

28.     Gustav V: 23:e allmänna Lantbruksmötet i Stockholm 1930, silver 38 mm, 27,8 g. av

Erik Lindberg, Ehrensvärd 2.301           01               275:-

29.     Jubileumsutställningen i Luleå 1921 (1621-1921), brons 60 mm, osignerad  01               225:-

30.     FN-medalj, Nobels fredspris 1988, silver (nysilver?) 35 mm, 22,3 g. med band och separat ”släpa”

originaletui                 unc               225:-

31.     FN-medalj: ”Peace keeping operations”, sterling silver 38 mm, 25,2 g. i originaletui                 unc               250:-

32.     FN-medalj (plakett) brons 98* 74 mm, ”FN-bataljon 60M” (December 1975-juni 1976)        unc               150:-